eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Ponowne zatrudnienie pracownika

Ponowne zatrudnienie pracownika

2009-09-22 00:12

Rozwiązanie czy wygaśnięcie stosunku pracy nie zawsze musi oznaczać definitywne pożegnanie z pracownikiem. Po pierwsze nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca podjął decyzję o ponownym zatrudnieniu ekspodwładnego. Po drugie, w niektórych przypadkach sam zatrudniony może ubiegać się o powrót na łono byłego zakładu pracy. Przyjrzyjmy się, kiedy można spodziewać się takiego obrotu sytuacji.

Przeczytaj także: Sprawa o przywrócenie do pracy a śmierć pracownika

Przywrócenie do pracy decyzją sądu

Jednym z najczęstszych chyba przypadków powrotu pracownika do firmy jest przywrócenie go do pracy na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. Możliwość taką przewiduje art. 45 § 1 K.p., w myśl którego w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony jest bezzasadne lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy- stosownie do żądania pracownika- orzeka o:
  • bezskuteczności wypowiedzenia,
  • o przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach lub odszkodowaniu (jeśli umowa uległa już rozwiązaniu).

Zgodnie z obowiązującą linią orzeczniczą, istotą przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach jest dopuszczenie pracownika do wykonywania czynności należących do jego obowiązków przed rozwiązaniem umowy o pracę (por. wyrok z 26 stycznia 1999 r. I PKN 557/98, OSNP 2000, Nr 6, poz. 219). Należy również pamiętać, że w razie przywrócenia podwładnego do pracy obowiązkiem szefa jest (por. wyrok SN z 24 października 1997 r., I PKN 326/97, OSNP 1998, Nr 15, poz. 454):
  • zatrudnienie go na takim samym stanowisku, jakie zajmował poprzednio,
  • zapewnienie mu możliwości wykonywania takiej samej pracy, za wynagrodzeniem zgodnym z obowiązującym w firmie regulaminem lub taryfikatorem wynagrodzeń.

Odmowa ponownego zatrudnienia możliwa jest jedynie w przypadku, gdy w ciągu siedmiu dni od przywrócenia do pracy pracownik nie zgłosił gotowości do jej niezwłocznego podjęcia, chyba że niedotrzymanie ustawowo narzuconego terminu nastąpiło z przyczyn, na które nie miał on wpływu (art. 48 § 1 K.p.).

Zgodnie ze stanowiskiem SN (por. wyrok z 12 listopada 2003 r., I PK 524/02, OSNP 2004, Nr 20, poz. 347), zgłoszenie gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy może być dokonane przez każde zachowanie pracownika, które w dostateczny sposób objawia jego zamiar kontynuowania reaktywowanego stosunku pracy, w szczególności przez faktyczne podjęcie i wykonywanie pracy na stanowisku, na które został przywrócony wyrokiem sądu.

 

1 2 ... 4

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: