eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zatrudnianie nauczyciela: umowa na czas określony

Zatrudnianie nauczyciela: umowa na czas określony

2010-02-17 09:15

Jak powszechnie wiadomo, zatrudnianie nauczyciela rządzi się odmiennymi prawami. Kluczowe znaczenie mają tu przepisy Karty Nauczyciela, z których wynika m.in., że zawarcie umowy na czas określony dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w określonych przypadkach. Decyzja o rodzaju umowy nie zależy bowiem od niczym nieskrępowanego uznania stron nauczycielskiego stosunku pracy.

Przeczytaj także: Zwolnienie dyscyplinarne z K.p. nie dla nauczyciela

Regulacje ustawy z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) przewidują, że nauczyciel może być zatrudniony jedynie na podstawie umowy o pracę (na czas określony albo na czas nieokreślony) lub mianowania. Przypadki, w który możliwe jest zawarcie z belfrem umowy terminowej, zostały ściśle określone. Żadna dowolność nie jest tu dopuszczalna.

Umowa terminowa z debiutantem…

I tak, zgodnie z art. 10 ust. 2 KN, na podstawie umowy o pracę na czas określony można zatrudnić osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, która znajduje się na początku swej kariery zawodowej w szkole. W takim wypadku umowę terminową zawiera się na jeden rok szkolny, który to ma posłużyć na odbycie stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.

Niekiedy zdarza się jednak, że rok stażu to dla debiutującego belfra zbyt krótki okres na zdobycie koniecznego dla awansu doświadczenia. Wówczas- na wniosek samego zainteresowanego i za zgodą dyrektora szkoły- staż można powtórzyć. Może do tego dojść w przypadku, gdy:
  • ostateczna ocena dorobku zawodowego stażysty jest negatywna (por. art. 9c ust 11 KN),
  • stażysta nie uzyskał akceptacji komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego (por. art. 9g ust. 8 KN) .

W powyższych przypadkach, czyli w razie, gdy stażyście ustalono dodatkowy staż, dopuszczalne jest zawarcie z nim kolejnej umowy terminowej na okres roku szkolnego, w którym staż będzie powtarzany.

…ze stażystą bez kursów pedagogicznych…

W szczególnych sytuacjach, uzasadnionych potrzebami szkoły, możliwe jest również zawarcie umowy o pracę na czas określony z osobą posiadającą niezbędne kwalifikacje i rozpoczynającą pracę w szkole, która nie legitymuje się przygotowaniem pedagogicznym, o ile zobowiąże się ona do uzyskania tego przygotowania w trakcie odbywania stażu (por. art. 10 ust. 3 KN).

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: