eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Staż pracy udokumentowany z opóźnieniem a urlop

Staż pracy udokumentowany z opóźnieniem a urlop

2009-12-14 13:39

Jeżeli pracownik dostarczy dokumenty potwierdzające dłuższy staż pracy, nawet ze znacznym opóźnieniem, pracodawca powinien je uznać i ponownie ustalić wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Pracodawca jest bowiem zobowiązany do uwzględniania dokumentów potwierdzających prawo pracownika do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Przeczytaj także: Prawo do pierwszego urlopu

Zatrudniając się w zakładzie pracy pracownik przekonywał pracodawcę, że ma 18 lat stażu pracy wynikającego z umów o pracę. Jednakże w ciągu kilku pierwszych dni pracy był w stanie udokumentować jedynie 8 lat. Dopiero po upływie kilku miesięcy od momentu zatrudnienia pracownik doniósł świadectwo pracy potwierdzające dodatkowy 10 - letni okres zatrudnienia, a tym samym udowodnił, iż ma 18-letni staż pracy. Pracodawca uznał, że świadectwa pracy dostarczone przez pracownika później, niż przy podpisywaniu umowy o pracę lub w pierwszych dniach trwania zatrudnienia nie będą uznawane i pozostawił je w aktach osobowych pracownika, nie zaliczając udokumentowanych później 10 lat pracy do stażu pracy pracownika. Tym samym pracodawca zaniżył pracownikowi ilość przysługującego mu urlopu wypoczynkowego do wymiaru 20 dni, choć ze względu na staż pracy przysługiwało mu 26 dni. Na czym polegał błąd pracodawcy? Co grozi mu w trakcie kontroli PIP?

BŁĄD
Zamiast uznać doniesione po kilku miesiącach zatrudnienia świadectwo pracy i skorygować ilość przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, pracodawca odmówił uznania przedstawionego dokumentu. Tym samym bezpodstawnie zaniżył pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego. Bez znaczenia w takim przypadku jest fakt, że pracownik nie dostarczył świadectwa pracy zaraz po rozpoczęciu świadczenia pracy.

RADA
Początkowo, dopóki pracownik nie dostarczy pracodawcy dokumentów potwierdzających co najmniej 10-letni okres zatrudnienia, można ustalać mu ilość przysługującego urlopu wypoczynkowego z wymiaru 20 dni. Jednak, jeżeli pracownik dostarczy dokumenty potwierdzające dłuższy staż pracy, nawet ze znacznym opóźnieniem, pracodawca powinien je uznać i ponownie ustalić wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Pracodawca jest bowiem zobowiązany do uwzględniania dokumentów potwierdzających prawo pracownika do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Powinien to zrobić niezależnie od tego, czy pracownik przedstawi mu świadectwo pracy, orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, czy orzeczenie o spełnieniu warunków do uzyskania dodatkowego urlopu przewidzianego dla kombatantów (uchwała Sądu Najwyższego z 27 lutego 1985 r., sygn. III PZP 6/85, OSNC 1985/10/155).

Wskazówka
Otrzymując świadectwo pracy po kilku miesiącach od rozpoczęcia przez pracownika wykonywania pracy sporządź notatkę z informacją, kiedy otrzymałeś dokument oraz niezwłocznie sprawdź, czy ze względu na dłuższy okres zatrudnienia pracownikowi nie przysługuje wyższy niż dotychczas wymiar urlopu wypoczynkowego.

Przykład:
W dniu 1 lutego 2009 r. pracownik legitymujący się 8-letnim stażem pracy podjął, po dłuższej przerwie, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracodawca ustalił, że do końca 2009 roku przysługuje mu 19 dni urlopu wypoczynkowego. Jednakże w sierpniu pracownik przedstawił świadectwa pracy potwierdzające dodatkowy 10-letni staż pracy. Wobec tego pracodawca musi dokonać przeliczenia przysługującego pracownikowi urlopu, ze względu na to, że posiada on dłuższy staż pracy. W związku z tym, ze względu na zwiększony wymiar urlopu, pracownikowi przysługują w 2009 r. 24 a nie 19 dni urlopu wypoczynkowego:

20 dni x 11/12 (za 11 miesięcy z 12) = 18,33 dni po zaokrągleniu do pełnego dnia = 19 dni,
26 dni x 11/12 (za 11 miesięcy z 12) = 23,83 dni po zaokrągleniu do pełnego dnia = 24 dni.

 

1 2

następna

oprac. : KadryOnline KadryOnline

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: