eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Wstępne badania lekarskie konieczne prawie zawsze

Wstępne badania lekarskie konieczne prawie zawsze

2009-09-25 10:48

Rozważmy następujący przypadek: firma przyjęła do pracy pracownika, który jest już zatrudniony na ½ etatu u innego pracodawcy. Stanowisko i charakter pracy w obu zakładach pracy nie różnią się niemal niczym. Czy w związku z tym nowy szef musi kierować zatrudnionego na badania lekarskie, czy też może oprzeć się na zaświadczeniu, które pracownik już posiada w związku z zatrudnieniem w drugiej firmie?

Przeczytaj także: Ciąża pracownicy a badania kontrolne

Obowiązek poddawania nowych pracowników wstępnym badaniom lekarskim wynika z art. 229 K.p. Co więcej, § 4 wspomnianego przepisu stanowi, że pracodawca nie może dopuścić do pracy podwładnego, który nie legitymuje się aktualnym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Badania lekarskie zatrudnionych oraz kandydatów do pracy odbywają się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Skierowanie to powinno zawierać (por. § 4 ust. 2 rozporządzenia MZiOS z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy):
  • określenie rodzaju badania, jakiemu ma być poddany pracownik (np. wstępne, okresowe),
  • określenie rodzaju stanowiska pracy, na którym dana osoba ma być zatrudniona- w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników, którzy są przenoszeni na inne stanowisko pracy,
  • określenie stanowiska pracy- w przypadku pracowników,
  • informacje dotyczące występowania na stanowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub też warunków uciążliwych,
  • aktualne wyniki pomiarów i badań czynników szkodliwych, które ewentualnie występują na danym stanowisku pracy.

Wzór orzeczenia lekarskiego wydawanego przebadanemu pracownikowi znajduje się w załączniku do rozporządzenia. W zaświadczeniu tym znalazło się m.in. miejsce dla informacji dotyczących konkretnego szefa (nazwa i adres firmy/pracodawcy) oraz konkretnego stanowiska pracy. Taka forma zaświadczenia wskazuje na to, że jest ono dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla jednego pracodawcy, co jednocześnie wyklucza możliwość przedłożenia i oparcia się na nim w kolejnym zakładzie pracy. Każdy z pracodawców musi zatem oddzielnie kierować pracownika na badania lekarskie.

Warto przypomnieć, że obowiązek skierowania podwładnego na badania wstępne zdjęty jest z pracodawcy tylko w jednym przypadku. Mianowicie, badaniom tym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: