eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Od kiedy biegnie okres wypowiedzenia umowy bezterminowej?

Od kiedy biegnie okres wypowiedzenia umowy bezterminowej?

2009-02-23 11:23

Długość okresu wypowiedzenia bezterminowej uzależniona jest od stażu pracy w danej firmie. Pracownicy, którzy noszą się z zamiarem rozstania z pracodawcą, mają jednak wiele wątpliwości dotyczących biegu okresu wypowiedzenia. Przyjrzyjmy się zatem, kiedy rozpoczyna się i kończy bieg wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Przeczytaj także: Okres wypowiedzenia: wydłużenie wymaga zapisu

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p., okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia w danej firmie i wynosi:
  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Powyższe terminy mają charakter okresów sztywnych (por. wyrok SN z 30 lipca 1981 r., I PR 63/81, OSN 1982, Nr 1, poz. 18).

Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach

Pracownika zatrudnionego krócej niż pół roku obowiązuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia. W tym przypadku za moment rozpoczęcia biegu wypowiedzenia umowy o pracę uznaje się pierwszą niedzielę następującą po dniu złożenia wypowiedzenia. Wskazuje na to art. 30 § 21 K.p., w myśl którego okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub jego wielokrotność zawsze kończy się w sobotę (tydzień rozumiany jest tu jako tydzień kalendarzowy, a więc 7 dni).

W konsekwencji pracownik, któremu zależy na jak najszybszym rozstaniu z pracodawcą, powinien złożyć wypowiedzenie najpóźniej w sobotę- bieg okresu wypowiedzenia rozpocznie się wówczas już dnia następnego.

PRZYKŁAD

Od 18 lutego 2009 r. pracownik, którego obowiązywał dwutygodniowy okres wypowiedzenia, zamierzał podjąć pracę w nowej firmie. Wypowiedział umowę o pracę 2 lutego 2009 roku (poniedziałek), sądząc, że okres wypowiedzenia rozpocznie swój bieg 3 lutego i zakończy się 16 lutego. Tymczasem okres wypowiedzenia musi zakończyć się w sobotę, a zatem jego bieg rozpocznie się dopiero w niedzielę, 8 lutego 2009 r., a skończy 21 lutego 2009 r. (sobota).

Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach

Pracownicy z dłuższym stażem rozstają się z zakładem pracy z za jedno- lub trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia obejmujący miesiąc albo jego wielokrotność kończy się w ostatnim dniu miesiąca (por. art. 30 § 21 K.p.). A zatem w tym przypadku bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie i trwa odpowiednio 1 lub 3 pełne miesiące.

PRZYKŁAD

Pracownik miał prawo do zachowania okresu wypowiedzenia w wymiarze 1 miesiąca. Chciał, aby stosunek pracy uległ rozwiązaniu z końcem lutego 2009 r. Wypowiedzenie złożył 1 lutego 2009 r., co uniemożliwiło niestety pożegnanie się z szefem w pożądanym przez niego terminie- w tym bowiem wypadku okres wypowiedzenia rozpocznie się dopiero 1 marca 2009 r., a umowa rozwiąże się z dniem 31 marca 2009 r.

Analogicznie stałoby się w przypadku gdyby pracownika obowiązywało trzymiesięczne wypowiedzenie- wówczas okres wypowiedzenia trwałby od 1 marca do 31 maja 2009 r.


Warto zauważyć, że powyższe zasady wypowiadania umów na czas nieokreślony dotyczą obu stron stosunku pracy. Bieg okresu wypowiedzenia kształtuje się więc identycznie również w sytuacji, gdy wypowiadającym umowę jest pracodawca.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: