eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Jakie przerwy w pracy wlicza się do czasu pracy?

Jakie przerwy w pracy wlicza się do czasu pracy?

2008-09-23 13:35

Na czas pracy składa się nie tylko efektywny czas pracy, ale często różnego rodzaju przerwy. Są też przerwy, które wprawdzie prawo pracy przewiduje, ale których nie wliczasz do czasu pracy. Są w końcu przerwy, których Kodeks pracy nie przewiduje, ale których pracownicy udzielają sobie sami, np. przerwa "na dymka". Jak te wszystkie przerwy rozliczać?

Przeczytaj także: Przerwa w pracy: czy szef może nią dysponować?

PRZERWY WLICZANE DO CZASU PRACY


Przerwa na posiłek i krótki odpoczynek

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy danego pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, ma on prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, zwyczajowo przeznaczonej na wypoczynek i spożycie posiłku. Prawo do tej przerwy powiązane jest z faktycznym czasem trwania pracy w ciągu jednej dniówki, a nie z obowiązującą pracownika dobową normą czasu pracy.

Przykład:
Pracownik jest zatrudniony na pół etatu. W poniedziałek i wtorek pracuje po 8 godzin, a w środę – 4 godziny. W związku z tym pracownik ma prawo do 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy w poniedziałek i we wtorek. W środę zaś przerwa ta mu nie przysługuje.

15 minut wspomnianej przerwy na posiłek i krótki odpoczynek to minimalna długość tej przerwy. Oznacza to, że możesz tę przerwę wydłużyć – w drodze układu zbiorowego, w regulaminie pracy lub umowie o pracę. W tym trybie możesz także przyznać pracownikom dodatkowe przerwy, lecz muszą być one wliczane do czasu pracy.

Przerwy związane z warunkami pracy

Przerwy z tytułu pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia albo z tytułu pracy monotonnej służą skróceniu czasu pracy. W przypadku pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia skrócenie to może polegać na ustanowieniu przerw w pracy wliczanych do czasu pracy albo na obniżeniu normy dobowej lub tygodniowej. Natomiast w przypadku pracy monotonnej czas pracy można skrócić tylko przez wprowadzenie przerw wliczanych do czasu pracy. Wprowadzenie tych przerw powinno nastąpić w przewidzianym w Kodeksie pracy trybie właściwym dla ustalania systemów czasu pracy. Systemy te ustalasz w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli nie jesteś objęty układem zbiorowym pracy lub nie masz obowiązku ustalania regulaminu pracy (w Twojej firmie pracuje mniej niż 20 pracowników).

Przerwy z tytułu pracy przy monitorze ekranowym

Pracownikowi pracującemu przy obsłudze monitora ekranowego pracodawca musi zapewnić po każdej godzinie pracy co najmniej 5-minutową przerwę wliczaną do czasu pracy. Przerwa ta przysługuje jednak tylko tym pracownikom, którzy użytkują w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (czyli przez 4 godziny).

Nie musisz zapewniać pracownikowi użytkującemu monitor ekranowy takiej przerwy, jeżeli zorganizujesz pracę w ten sposób, aby pracownik mógł przemiennie łączyć pracę przy monitorze ekranowym z pracą innego rodzaju, nieobciążającą narządu wzroku i wykonywaną w innej pozycji ciała niż pozycja, jaką wymusza praca przy monitorze.

Dodatkowa przerwa dla niepełnosprawnego

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas takiej przerwy wynosi 15 minut, które wliczasz do czasu pracy. Czas takiej przerwy możesz oczywiście wydłużyć.

 

1 2 3

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: