eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Dodatkowa przerwa w pracy niewliczana do czasu pracy

Dodatkowa przerwa w pracy niewliczana do czasu pracy

2011-02-28 11:20

Pracodawca może wprowadzić 15-minutową przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, która będzie pracownikom udzielana łącznie z 15-minutową przerwą wliczaną do czasu pracy, wynikającą z przepisów Kodeksu pracy. Dodatkową przerwę w pracy należy wprowadzić w przepisach wewnętrznych (układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub indywidualnych umowach o pracę).

Przeczytaj także: Przerwa w pracy: czy szef może nią dysponować?

Pytanie: Jesteśmy instytucją kultury, podlegającą pod starostwo powiatowe. Część pracowników wystąpiła z prośbą o umożliwienie im codziennego skorzystania z 30-minutowej przerwy „obiadowej”, podczas której mogliby opuścić miejsce pracy i udać się na obiad lub załatwić prywatne sprawy. Nie wchodzi w grę codzienne wydłużenie godzin pracy o 30 minut, ponieważ wiąże się to z większymi kosztami (dodatkowe opłacenie pracownika ochrony). Optymalnym rozwiązaniem byłoby uznanie, iż 15 minut przerwy to przerwa przysługująca z Kodeksu pracy (wliczana do czasu pracy), a pozostałe 15 minut nie byłoby wliczane do czasu pracy i wydłużałoby czas pracy. Wówczas konieczne byłoby opłacanie tylko dodatkowych 15 minut pracy ochrony dziennie lub odpracowanie w wyznaczone dni: poniedziałek, wtorek, czwartek - 7godzin i 45 minut (czas pracy, nie licząc przerwy), środa - 8 godzin i 30 minut, piątek - 8 godzin i 15 minut.

Czy takie połączenie przerw w jedną jest dopuszczalne? Czy podczas tej 30-minutowej przerwy pracownicy mogą opuszczać miejsce pracy? Jak to się ma do przepisów bhp? Czy konieczny jest jakiś zapis w regulaminie pracy?


Odpowiedź: Pracodawca może wprowadzić 15-minutową przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, która będzie pracownikom udzielana łącznie z 15-minutową przerwą wliczaną do czasu pracy, wynikającą z przepisów Kodeksu pracy. Dodatkową przerwę w pracy należy wprowadzić w przepisach wewnętrznych (układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub indywidualnych umowach o pracę).

1. Czas pracy pracowników instytucji kultury - co do zasady - wg przepisów Kodeksu pracy

Do czasu pracy pracowników instytucji kultury, w braku odmiennych uregulowań określonych w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, stosuje się przepisy Kodeksu pracy. A zatem, na zasadach określonych w Kodeksie pracy, pracodawca może wprowadzać pracownikom instytucji kultury dodatkowe przerwy w pracy, których czas trwania nie będzie się wliczał do czasu pracy pracowników.

2. Pracownik pracujący co najmniej 6 godzin ma prawo do 15-minutowej przerwy, wliczanej do czasu pracy…

Przede wszystkim pracodawca musi pamiętać, że jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Przesłanką powstania omawianego uprawnienia jest dobowy wymiar czasu pracy pracownika nie krótszy niż 6 godzin. A zatem wszyscy pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin muszą mieć, z mocy prawa, zagwarantowaną co najmniej 15-minutową przerwę w pracy, wliczaną do czasu pracy (przerwa ta nie wydłuża dobowego wymiaru czasu pracy pracowników).

Ponadto 15-minutowa przerwa przysługuje niezależnie od innych przerw wynikających z rozkładu czasu pracy. Pracownik jest więc do niej uprawniony również wtedy, gdy rozkład czasu pracy przewiduje niewliczaną do czasu pracy przerwę na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych.

3. …a pracodawca może także ustalić dodatkową (maksymalnie 60-minutową) przerwę, niewliczaną do czasu pracy

Pracodawca może dodatkowo wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych.

Ważne! Dodatkową przerwę w pracy trzeba wprowadzić w przepisach wewnętrznych

Przerwę w pracy, niewliczaną do czasu pracy, wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

 

1 2

następna

oprac. : Joanna Kaleta / Portal Kadrowy Portal Kadrowy

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: