eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Praca w wolną sobotę a ryczałt za godziny nadliczbowe

Praca w wolną sobotę a ryczałt za godziny nadliczbowe

2013-09-26 10:07

Praca w wolną sobotę a ryczałt za godziny nadliczbowe

Praca w wolną sobotę a ryczałt za godziny nadliczbowe © Syda Productions - Fotolia.com

Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowcy zdarza się praca w godzinach nadliczbowych, np. w sobotę. Otrzymuje on co miesiąc ryczałt za godziny nadliczbowe. Czy w takim przypadku należy udzielić mu dodatkowego dnia wolnego bądź wypłacić dodatek za godziny nadliczbowe?

Przeczytaj także: Praca w sobotę: nie zawsze dzień wolny

Za pracę w wymiarze do 8 godzin w sobotę, będącą dla pracownika dniem wolnym od pracy, należy udzielić podwładnemu dnia wolnego. Ryczałt za godziny nadliczbowe rekompensuje pracę w wolną sobotę jedynie w wymiarze ponad 8 godzin.

Ryczałt za godziny nadliczbowe

W sytuacji, gdy pracownicy stale wykonują swe zadania służbowe poza zakładem pracy, pracodawca ma ograniczone możliwości kontrolowania rzeczywistej liczby godzin pracy świadczonej przez zatrudnione osoby. Z tego względu przepisy prawa, wychodząc naprzeciw potrzebom podmiotów zatrudniających, zezwalają im na zastąpienie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych ryczałtem. Taką możliwość przewiduje art. 1511 § 4 Kodeksu pracy.

W piśmiennictwie przeważa pogląd, że dla stosowania rzeczonego ryczałtu nie jest wymagane wykonywanie wszystkich czynności pracowniczych poza firmą, a jedynie zasadniczej ich części.

Wysokość ryczałtu powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy zatrudnionych w godzinach ponad obowiązujące normy. Ryczałt powinien też być wyraźnie wyodrębniony od pozostałych składników należnej pensji.

Zasady przyznawania i ustalania ryczałtu za godziny nadliczbowe powinny być zamieszczone w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania. Jeżeli u pracodawcy nie obowiązują wspomniane akty normatywne, kwestia ryczałtu musi zostać uregulowana w umowie o pracę.

Ryczałt nie zastępuje wynagrodzenia za pracę nadliczbową

Przysługujące pracownikowi wynagrodzenie za wykonywaną pracę w nadgodzinach, nie może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość znacznie odbiega na niekorzyść pracownika w stosunku do wynagrodzenia obliczonego według norm ustanowionych w Kodeksie pracy. Ustalenie zryczałtowanej płacy za nadgodziny nie pozbawia podwładnego roszczeń o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, nieobjęte tym ryczałtem (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 1979 r., sygn. akt I PRN 42/79).

fot. Syda Productions - Fotolia.com

Praca w wolną sobotę a ryczałt za godziny nadliczbowe

Za pracę w wymiarze do 8 godzin w sobotę, będącą dla pracownika dniem wolnym od pracy, należy udzielić podwładnemu dnia wolnego. Ryczałt za godziny nadliczbowe rekompensuje pracę w wolną sobotę jedynie w wymiarze ponad 8 godzin.


Ważne
Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe nieobjęte ryczałtem.

Praca w sobotę, która jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, powinna być rekompensowana co do zasady wyłącznie innym całym dniem wolnym. Należy go udzielić w terminie uzgodnionym z pracownikiem, najpóźniej do końca danego okresu rozliczeniowego. Tak stanowi art. 1513 Kodeksu pracy.

Przydatne linki:
- Kodeks pracy


Podkreślmy, iż ustawodawca nie przewidział żadnych odstępstw od zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy wyrażonej w art. 129 § 1 Kodeksu pracy. Zarówno pracodawca jak i pracownik nie mają możliwości wyboru rodzaju rekompensaty za pracę w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy (np. w sobotę), ponieważ przepisy przewidują tylko jedną - udzielenie innego dnia wolnego.

Powyższa zasada dotyczy także osób objętych ryczałtem. Nieprzestrzegania tej reguły jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł (art. 281 pkt 5 Kodeksu pracy).

Przypomnijmy, że uprawnienie do otrzymania pełnego wolnego dnia przysługuje pracownikowi bez względu na liczbę faktycznie przepracowanych godzin w dzień „niepracujący” wynikający z rozkładu czasu pracy.

Dzień wolny za pracę w wolną sobotę rekompensuje pracę w „normalnym” wymiarze czasu pracy w tym dniu, czyli nieprzekraczającą 8 godzin. Jeśli zaś podwładny wykonywał swe obowiązki służbowe w sobotę w wymiarze wyższym niż 8 godzin, to godziny przekraczające ten pułap - jako nadgodziny wynikające z przekroczenia dobowej normy czasu pracy - zrekompensowane będą w ramach wyznaczonego ryczałtu.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: