eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Świadectwo pracy - termin wydania

Świadectwo pracy - termin wydania

2007-07-27 12:41

W jakim terminie należy wydać pracownikowi świadectwo pracy? Czy chodzi o 7 dni roboczych, czy 7 dni kalendarzowych? W jaki sposób najszybciej i najkorzystniej rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę na czas nieokreślony, zaznaczam, że mam jeszcze do wykorzystania ponad 20 dni urlopu z 2006 r. i urlop z 2007 r. - pyta księgowa z Torunia.

Przeczytaj także: Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie to świadectwo pracy należy wydać pracownikowi w dniu rozwiązania stosunku pracy. Jeżeli wydanie świadectwa w tym dniu nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub osobie upoważnionej do odbioru za pośrednictwem poczty albo doręcza go w inny sposób. Termin wydania świadectwa pracy liczymy w dniach kalendarzowych. W sytuacji opisanej w pytaniu najlepiej będzie rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę za porozumieniem stron.

Proszę pamiętać, że w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy (stanowi o tym art. 97 § 1 Kodeksu pracy, dalej kp). Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie - w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.

Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem poczty albo doręcza go w inny sposób.

Uwaga!
Ustawodawca nie określił w sposób szczególny dni dotyczących terminu wydania świadectwa pracy. Na podstawie art. 110 Kodeksu cywilnego termin ten liczymy w dniach kalendarzowych.

Jeżeli zaś chodzi o drugie pytanie, to sposób rozwiązania umowy zależy głównie od skutku, jaki chcemy osiągnąć.

W sytuacji opisanej w pytaniu, jeżeli pracownikowi zależy na jak najszybszym rozwiązaniu umowy o pracę na czas nieokreślony, najkorzystniej będzie ją rozwiązać za porozumieniem stron.

W tej sytuacji pracownikowi należał się będzie jeszcze ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za rok 2006 i proporcjonalnie do okresu zatrudnienia za rok 2007.

Podstawa prawna:
  • art. 30, art. 97 § 1 Kodeksu pracy,
  • § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. nr 60, poz. 282 z późn. zm.),
  • art. 110 Kodeksu cywilnego.


„Portal FK” to serwis umożliwiający indywidualne konsultowanie swoich wątpliwości w zakresie podatków dochodowych, VAT, rachunkowości i ZUS. Możesz zadać pytanie z danej dziedziny.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: