eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i inne zmiany w prawie w VIII 2015 roku

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i inne zmiany w prawie w VIII 2015 roku

2015-09-24 12:39

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i inne zmiany w prawie w VIII 2015 roku

Jakie zmiany w prawie w sierpniu 2015 roku? © sk_com - Fotolia.com

Poniżej znajdą Państwo omówienie pierwszych piętnastu ustaw podpisanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w drugiej połowie sierpnia br. Było ich aż 35, a najważniejsze to – nowa ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Przeczytaj także: Znowelizowany Kodeks pracy i inne zmiany w prawie w sierpniu 2015

1. Zmiana ustawy o bezpieczeństwie morskim.


W dniu 12 sierpnia 2015 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw.

Podstawowym celem nowelizacji jest implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektyw Unii Europejskiej. Ustawa dokonuje zmiany przepisów, których stosowanie stwarzało trudności w okresie 2,5 roku od jej wejścia w życie. Dotyczą one w szczególności funkcjonowania inspekcji państwa bandery oraz Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej. Ustawa doprecyzowuje przepisy, które będą mają zastosowanie do statków o obcej przynależności. Ponadto ustawa wprowadza zmiany mające na celu:
 • a) zmianę definicji jachtu morskiego przez usunięcie elementu definicji wskazującego na rodzaj napędu, tak aby możliwe było objęcie zakresem ustawy wszystkich jachtów rekreacyjnych i komercyjnych,
 • b) wprowadzenie definicji długości statku i jachtu morskiego oraz definicji pasażera,
 • c) wprowadzenie pojęcia „stałej platformy wiertniczej” w związku z objęciem zakresem stosowania ustawy nowego typu obiektów w polskich obszarach morskich.

Nowelizacja przewiduje umożliwienie dyrektorom urzędów morskich wydawania zwolnień lub zastosowania środków równoważnych dla statków w zakresie ograniczonym jedynie do konstrukcji i wyposażenia statku, dla statków, które ze szczególnych i indywidualnych względów, np. ze względu na nietypową konstrukcję (cechy konstrukcyjne), nie są w stanie takich wymagań spełnić. Ustawa rozszerza katalog podmiotów obowiązkowo powiadamianych w przypadku zagrożenia życia ludzkiego o Służbę SAR, która jest ustawowo powołana do ratowania życia na morzu.

Ustawa wchodzi w życie 8 grudnia 2015 roku, z wyjątkiem:
 1. przepisów dotyczących terminów ważności zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, które zaczną obowiązywać w stosunku do dokumentów wydanych po 1 stycznia 2017 r.;
 2. przepisów dotyczących rejestrowania szkoleń przez morską jednostkę edukacyjną w systemie kontrolno-informacyjnym dla portów polskich (PHICS), oraz przepisów dotyczących wynagrodzeń przewodniczącego Komisji i zastępców przewodniczącego Komisji, które wchodzą w życie 1 stycznia 2016 r.
 3. przepisów art. 1 pkt. 33, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, ponieważ termin implementacji dyrektywy 2012/35/UE minął dnia 4 stycznia 2015 r. i konieczne jest zapewnienie jak najszybszego wejścia w życie przedmiotowego przepisu.

fot. sk_com - Fotolia.com

Jakie zmiany w prawie w sierpniu 2015 roku?

Najważniejsze zmiany to nowa ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.


2. Kolejna nowelizacja ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


W dniu 12 sierpnia 2015 roku Prezydent Duda podpisał również ustawę z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Celem zmian w ustawie o sporcie jest usprawnienie funkcjonowania ustawy o sporcie m.in. poprzez:
 • wyraźne uregulowanie możliwości dokonania wykreślenia wpisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
 • wprowadzenie zmiany dotyczącej łączenia funkcji we władzach polskich związków sportowych poprzez wyłączenie spod zakazu łączenia stanowisk funkcji delegata na walne zebranie członków albo delegatów polskiego związku sportowego zwołane dla wyboru władz tego związku, a także rozszerzenie zakazu pełnienia funkcji członka zarządu polskiego związku sportowego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych na osoby posiadające więcej niż 10% udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, która prowadzi taką działalność, oraz wspólników spółek osobowych prowadzących taką działalność,
 • wprowadzenie możliwości wydania przez organ sprawujący nadzór decyzji skutkującej utratą statusu polskiego związku sportowego w przypadku nieposiadania przez związek przynależności do międzynarodowej organizacji sportowej właściwej dla danego sportu,
 • ograniczenie obowiązku tworzenia ligi zawodowej do najwyższej klasy rozgrywkowej,
 • rozszerzenie na zawodników zakwalifikowanych do kadry narodowej w igrzyskach głuchych obowiązku objęcia opieką medyczną, która przewidziana jest przez art. 29 ust. 4 ustawy dla zawodników zakwalifikowanych do kadry narodowej w sportach olimpijskich, paraolimpijskich,
 • podwyższenie kwoty bazowej świadczenia pieniężnego, przyznawanego ze środków budżetu państwa, na podstawie art. 36 ustawy o sporcie,
 • dokonanie zmian w rozdziale 9 – Zwalczanie dopingu w sporcie, z uwagi na zmiany standardów międzynarodowych w tym zakresie,
 • wprowadzenie w rozdziale 9a przepisów regulujących zagadnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz rozstrzygania sporów w sporcie,
 • zmianę art. 46 ust. 1 oraz art. 48 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie przez objęcie dyspozycją tych przepisów zachowań polegających na przyjmowaniu korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub żądaniu takiej korzyści albo jej obietnicy w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik „lub przebieg” tych zawodów,
 • zmianę przepisów przejściowych ustawy w celu uregulowania przypadków niedostosowania do ustawy przez polskie związki sportowe, które zgodnie z przepisami ustawy o sporcie kwalifikowanym były stowarzyszeniami i posiadały status polskiego związku sportowego, nie dostosowując się do ustawy o sporcie, staną się stowarzyszeniami.

Zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych dotyczą zwolnienia od podatku od nieruchomości obiektów sportowych o szczególnym znaczeniu dla sportu oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - zwolnienia z podatku dochodowego: wartości otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej reprezentacji na igrzyska głuchych, nagród wypłacanych przez Polski Związek Sportu Niesłyszących za uzyskanie wyników na igrzyskach głuchych oraz świadczeń pieniężnych ze środków budżetu państwa, przysługujących na podstawie art. 36 ustawy o sporcie.

Ustawa ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP, natomiast niektóre przepisy ustawy wejdą w życie w okresie późniejszym.

 

1 2 ... 4

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: