eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Obowiązek przerejestrowania pojazdów używanych od 1 stycznia 2024 roku

Obowiązek przerejestrowania pojazdów używanych od 1 stycznia 2024 roku

2023-12-04 08:29

Obowiązek przerejestrowania pojazdów używanych od 1 stycznia 2024 roku

Po 1 stycznia 2024 roku wprowadzony zostanie obowiązek przerejestrowania pojazdów używanych © pixabay.com

Od 1 stycznia 2024 roku zaczną obowiązywać bardzo ważne zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Nowe przepisy wprowadzą obowiązek przerejestrowania nabytego pojazdu oraz zawierają zmiany dotyczące zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Przeczytaj także: Rejestracja samochodu i zawiadomienie o jego nabyciu/zbyciu a współwłasność

Ustawa wprowadza do PRD art. 73aa, zgodnie z którym właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:
  • nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Od tego obowiązku wprowadzono wyjątki:
  • Obowiązku nie stosuje się w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami lub produkcji pojazdów i pojazd ten jest pojazdem nowym. Przez „pojazd nowy” rozumie się (art. 2 pkt 63 PRD) pojazd fabrycznie nowy, który nie był zarejestrowany. Przez pojazd „fabrycznie nowy” należy rozumieć jego stan techniczny jako nowy. Jest to definicja nie do końca ostra, ale funkcjonuje ona w takiej formie od lat w ustawie i ma zastosowanie tak jak dotychczas.
  • Obowiązku nie stosuje się do podmiotu uprawnionego posiadającego decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów (tablice dealerskie) – w odniesieniu do pojazdów, dla których posiada on ważną decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów. Oznacza to, że obowiązku przerejestrowania nie będzie stosować się dla pojazdów, które nie są już autami nowymi, dla których wypełniono wcześniej profesjonalny dowód rejestracyjny.
  • Stosuje się go do pozostałych pojazdów i w przypadku gdy właścicielem takiego pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, obowiązany jest on do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.

Z powyższego wynika, że obowiązek przerejestrowania pojazdów dotyczy jedynie samochodów używanych i w tym przypadku dla przedsiębiorcy zajmującego się obrotem pojazdami termin na złożenie wniosku o rejestrację wynosi 90 dni. Obowiązek przerejestrowania wygasa, jeżeli przedsiębiorca dokona zbycia pojazdu przed upływem terminu.

fot. pixabay.com

Po 1 stycznia 2024 roku wprowadzony zostanie obowiązek przerejestrowania pojazdów używanych

Nowe przepisy Prawa o ruchu drogowym wprowadzą obowiązek przerejestrowania nabytego pojazdu oraz zawierają zmiany dotyczące zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu.


Przedmiotowa ustawa usuwa z art. 78 ust. 2 PRD obowiązek zawiadamiania o nabyciu pojazdu zarejestrowanego. W związku z powyższym klient nabywający auto, nie będzie miał już obowiązku zawiadamiania o jego nabyciu. Oczywiście w tym przypadku będzie miał on obowiązek jego przerejestrowania i zależnie od tego jaką kategorią podmiotu jest, będzie musiał to zrobić w terminie 30-dniowym albo 90-dniowym.

Uregulowana zostaje także kwestia właściwości miejscowej dla zawiadomień o zbyciu pojazdu, co do tej pory budziło problemy. Zawiadomienia o zbyciu pojazdu właściciel będzie dokonywać u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.

Ponadto nową regulacją jest, że w przypadku współwłasności pojazdu dla skuteczności zawiadomienia o zbyciu pojazdu wystarczającym jest zawiadomienie przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.

Ustawa reguluje na nowo kary pieniężne za brak spełniania obowiązków rejestracji i zawiadomień.

Właściciel pojazdu, który nie złoży wniosku o przerejestrowanie w 30-dniowym terminie, podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości 500 zł od pojazdu. Z kolei dealer który jest przedsiębiorcą w zakresie obrotu pojazdami, który nie złoży wniosku o przerejestrowanie w 90-dniowym terminie, będzie podlegać karze pieniężnej w wysokości 1000 zł od pojazdu. Należy pamiętać że samo złożenie „pustego” wniosku o rejestrację nie wystarczy, ponieważ właściciel pojazdu, który pomimo wezwania do uzupełnienia braków wniosku w wyznaczonym terminie, nie uzupełni go, będzie podlegać karze pieniężnej jak powyżej.

Kary będą też podwyższane przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu z przekroczeniem o minimum 180 dni od upływu terminu i tak:
  • w przypadku „zwykłego” właściciela dla którego obowiązuje termin 30-dniowy kara będzie wynosić 1000 zł od pojazdu;
  • w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego obrót pojazdami, w tym dealera, dla którego obowiązuje termin 90-dniowy kara będzie wynosić 2000 zł od pojazdu.

Z kolei, kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 PRD nie zawiadomi starosty o zbyciu pojazdu w terminie, będzie podlegać karze pieniężnej w wysokości 250 zł. Będzie to więc kara sztywna, ponieważ do tej pory była ona w przedziale 200-1000 zł.

Ostatnią istotną nowelizacją, jest to, że kary pieniężne współwłaściciele pojazdu będą ponosić solidarnie.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: