eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Zmiany w prawie VIII-IX 2014

Zmiany w prawie VIII-IX 2014

2014-09-09 10:14

Zmiany w prawie VIII-IX 2014

Zmiany w prawie VIII-IX 2014 © ferkelraggae - Fotolia.com

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ŚLĄZAK, ZAPIÓR I WSPÓLNICY przedstawia najważniejsze zmiany w prawie w sierpniu i we wrześniu 2014 roku.

Przeczytaj także: Zmiany w prawie V-VI 2014

PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE

WRZESIEŃ 2014


Dz.U.2014.1091 Ustawa z dnia 2014-06-26

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego


Zmieniana z dniem: 2014-09-18

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego rozszerza katalog przedmiotów wyłączonych spod egzekucji prowadzonej przez komornika, dodając do katalogu wyłączeń opisanych w art. 829 k.p.c. punkt 9, zgodnie z którym wyłączeniu podlegają także przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny. Tym samym wyłączenie to obejmie nie tylko sprzęt przeznaczony do rehabilitacji, lecz również inne przedmioty, ułatwiające życie dłużnika lub łagodzące skutki jego niepełnosprawności.

Projekty

Projekt ustawy zmieniającej Kodeks cywilny

Data: 2014-08-12


W dniu 12 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła ustawę, która zmienia zasady odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym, spadkobierca, który nie złoży w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o powołaniu do spadku oświadczenia o jego przyjęciu lub odrzuceniu, odpowiada za długi spadkowe całym swoim majątkiem, przyjmując spadek wprost. Przyjęta przez Radę Ministrów ustawa brak wspomnianego powyżej oświadczenia spadkobiercy będzie utożsamiać z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co ograniczy odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe do wartości stanu czynnego majątku spadku.

Projekt modyfikuje również sposób i zasady ustalania majątku spadkowego, który obecnie ustala komornik po zasięgnięciu opinii rzeczoznawców. Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości zakłada samodzielność spadkobierców, którzy będą we własnym zakresie tworzyć wykaz inwentarza według wzoru ustalonego przez Ministra Sprawiedliwości.

fot. ferkelraggae - Fotolia.com

Zmiany w prawie VIII-IX 2014

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ŚLĄZAK, ZAPIÓR I WSPÓLNICY przedstawia najważniejsze zmiany w prawie w sierpniu i we wrześniu 2014 roku.


PRAWO PODATKOWE

WRZESIEŃ 2014


Dz.U.2014.940 Rozporządzenie z dnia 2014-07-02

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych


Wejście w życie z dniem: 2014-09-01

Uaktualniony wzór deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC – 3) stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

Dz.U.2014.939 Rozporządzenie z dnia 2014-07-02

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn

Wejście w życie z dniem: 2014-09-01

Uaktualniony wzór deklaracji zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy i praw majątkowych (SD-3) stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

Dz.U.2014.1100 Ustawa z dnia 2014-07-11

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości


Wejście w życie z dniem: 2014-09-05

Nowelizacja ustawy o rachunkowości ma zaimplementować do polskiego prawa regulacje zawarte w dyrektywie unijnej 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych. Nowela wprowadzi kilka ułatwień w sporządzaniu sprawozdań finansowych dla jednostek mikro. Uproszczenia obejmują możliwość sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego (jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat), zwolnienie ze sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, pod warunkiem że niektóre informacje, objęte dotychczas zakresem informacyjnym tych elementów sprawozdania finansowego, zostaną przez jednostki mikro ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu. Wprowadzone zmiany powinny skutkować obniżeniem kosztów przygotowania sprawozdań i bieżących kosztów prowadzenia rachunkowości.

 

1 2 ... 5

następna

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: