eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Zmiany w prawie V 2013

Zmiany w prawie V 2013

2013-07-15 13:46

Zmiany w prawie V 2013

Zmiany w prawie V 2013 © eccolo - Fotolia.com

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ŚLĄZAK, ZAPIÓR I WSPÓLNICY przedstawia najważniejsze zminay w prawie w maju 2013 roku.

Przeczytaj także: Zmiany w prawie IX-X 2013

PRAWO CYWILNE

Orzecznictwo: Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2013-04-26 sygn. akt II CSK 445/12

Sąd może rozszerzyć krąg spadkobierców uprawnionych do dziedziczenia w związku z zasiedzeniem nieruchomości i wyjść poza żądanie wnioskodawców.


W postanowieniu tym Sąd Najwyższy wyraził stanowisko, zgodnie z którym sąd może rozszerzyć zakres osób i udziały uprawnionych do dziedziczenia w związku z zasiedzeniem nieruchomości i to niezależnie od wniosku. Na kanwie niniejszej sprawy spadkobiercy posiadacza nieruchomości domagali się stwierdzenia zasiedzenia tej nieruchomości na dwa pokolenia wstecz. Sąd I instancji uznał zasiedzenie niektórych zstępnych posiadacza spornej nieruchomości, natomiast oddalił wniosek pozostałych. Postanowienie zaskarżyło dwoje uczestników, pomimo że w postępowaniu uczestniczyły cztery osoby. Sąd II instancji zmienił to orzeczenie w całości.

Wobec powyższego powstał problem, czy sąd II instancji mógł zmienić to postanowienie w części, która nie była zaskarżona oraz czy nie dopuścił się przekroczenia granic zaskarżenia. Sąd Najwyższy omawianym postanowieniem uchylił orzeczenie sądu II instancji stwierdzając, że sąd nie przekroczył zakresu zaskarżenia, ale popełnił inny błąd, a mianowicie źle zinterpretował art. 176 § 2 k.c. Sąd I instancji orzekł, że wnioskodawczyni nabyła własność 1 udziału, lecz w postanowieniu nie wymienił innych współwłaścicieli. Sąd II instancji odniósł się do całości roszczenia. Gdyby wnioskodawczyni zaskarżyła całość postanowienia, to sąd musiałby odrzucić środek odwoławczy albo roszczenie oddalić ze względu na to, że orzeczenie takie skarżyć można tylko na korzyść uczestników. Zdaniem SN sąd II instancji nie złamał w ten sposób prawa procesowego, ponieważ każdy współwłaściciel jest zainteresowany, by określić krąg współwłaścicieli nieruchomości. Zdaniem SN orzeczenie sądu II instancji jest jednak wadliwe, gdyż zgodnie z art. 176 § 1 i 2 k.c. nie może dojść do zasiedzenia nieruchomości przez spadkobiercę posiadacza, gdy następuje śmierć posiadacza, a termin zasiedzenia jeszcze nie minął. Przepis ten dostosowuje zasiedzenie do dziedziczenia i od lat w orzecznictwie panuje pogląd, że posiadanie jest przedmiotem dziedziczenia. Jeśli przepis mówi, że gdy „podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiadał, czas posiadania swego poprzednika" – to dotyczy to wszystkich współwłaścicieli, a nie jednego. Przy tym spadkobiercy nie muszą wykazywać, że po otwarciu spadku nieruchomość objęli w posiadanie. Sąd w takim wypadku jest związany przedmiotem spadku, ale nie kręgiem osób, datą ani rozmiarem posiadania. Sąd może zatem rozszerzyć zakres osób uprawnionych do dziedziczenia w związku z zasiedzeniem.

fot. eccolo - Fotolia.com

Zmiany w prawie V 2013

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ŚLĄZAK, ZAPIÓR I WSPÓLNICY przedstawia najważniejsze zminay w prawie w maju 2013 roku.


POSTĘPOWANIE CYWILNE

Dz.U.2013. 518 Rozporządzenie z dnia 2012-04-24

Rozporządzenie zmieniające zasady wynagradzania biegłych w postępowaniu cywilnym - wchodzące w życie z dniem: 2013.05.06

Przyjęto korzystniejszą dla biegłych zasadę wyliczania stawek. Zmiany wprowadza rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określania stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym. Zaproponowano w nim przeliczenie dotychczasowych stawek wynagrodzenia w ten sposób, by wynik matematyczny buł identyczny z dotychczasowym, korzystniejszym dla biegłych. Stawki będą określane na poziomie podstawowym z możliwością ich podwyższenia. Usunięto przepis, który nakazywał ustalenie wynagrodzenia biegłego poniżej stawki minimalnej, jeżeli jego praca okaże się wadliwa lub będzie opóźniona. Za ewentualne nieusprawiedliwione opóźnienia zastosowanie znajdzie art. 287 k.p.c. przewidujący karę grzywny.

Dz.U.2013.600 Rozporządzenie z dnia 2013-04-20

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym - wchodzące w życie z dniem: 2013.06.07

O doręczeniu pism w postępowaniu cywilnym sąd będzie informowany przez Internet przy pomocy elektronicznego formularza potwierdzenia odbioru. Nowe przepisy będą obowiązywać w sądach, które wprowadziły system umożliwiający wykorzystanie elektronicznego formularza potwierdzenia odbioru. Potwierdzenia będą wysyłane drogą elektroniczną i będzie zawierało wszystkie dane, które znajdują się na jego papierowym odpowiedniku. Adresat również będzie potwierdzał odbiór drogą elektroniczną- pracownicy poczty wyposażeni zostaną w urządzenia umożliwiające odwzorowanie pisma. Wprowadzaniem danych do systemu zajmą się pracownicy placówek pocztowych i to oni będą udostępniać dane sądowi.

Rozporządzenie wprowadza także obowiązek umieszczania przez doręczyciela informacje o adresie odbiorcy. Adnotacja zostanie zamieszczona, jeżeli listonosz zostanie poinformowany, że adresat zmienił miejsce zamieszkania, a także w przypadkach, gdy odbiorca uzgodnił, że przesyłki mają być mu dostarczane pod inny adres.

Przeczytaj także: Zmiany w prawie VI-VII 2013 Zmiany w prawie VI-VII 2013

 

1 2 ... 5

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: