eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Zmiany w prawie VI-VII 2013

Zmiany w prawie VI-VII 2013

2013-07-17 10:17

Zmiany w prawie VI-VII 2013

Zmiany w prawie VI-VII 2013 © markus dehlzeit - Fotolia.com

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ŚLĄZAK, ZAPIÓR I WSPÓLNICY przedstawia najważniejsze zminay w prawie w czerwcu i lipcu 2013 roku.

Przeczytaj także: Zmiany w prawie V 2013

PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE

Dz. U. poz. 654 Ustawa z dnia 10-05-2013 r.

Zmiana kodeksu postępowania cywilnego – w zakresie obowiązków powoda w elektronicznym postępowaniu upominawczym - wchodzące w życie z dniem: 2013.07.07

Dochodząc roszczeń przed e-sądem powód będzie musiał wskazać PESEL pozwanego. Taka zmiana przepisów dotyczących EUP ma zwiększyć bezpieczeństwo dłużnika- nowelizacja ma ograniczyć liczbę niewłaściwie doręczanych nakazów zapłaty. Początkowo obowiązek ten miał dotyczyć wszystkich rodzajów postępowań, jednak ograniczono go jedynie do EUP. W pozostałych przypadkach jedynie powód wskaże swój PESEL i NIP, pozostałe dane natomiast ustali sąd z urzędu. Wprowadzono również nowe uprawnienie dla sędziego- będzie on mógł ukarać grzywną powoda lub jego pełnomocnika, jeżeli dochodząc roszczeń w EUP, specjalnie wskażą niewłaściwe dane pozwanego.

Kolejną zmianą jest ograniczenie roszczeń dochodzonych w EUP- procedurę będzie można zastosować tylko w przypadku tych, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed wytoczeniem powództwa. Takie rozwiązanie ma zapobiec dochodzeniu roszczeń przedawnionych.

Nowelizacja nakłada również nowe obowiązki na komornika, zobowiązując go do zawieszenia postępowania prowadzonego na podstawie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym lub elektronicznych postępowaniu upominawczym, jeżeli dłużnik przedstawi zaświadczenie, z którego będzie wynikało, że orzeczenie zostało doręczone na inny adres niż miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym.

Ustawa wchodzi w życie 7 lipca 2013 roku. Należy pamiętać, że do postępowań wszczętych przed tą datą stosowane będą przepisy sprzed nowelizacji (za wyjątkiem przepisów dot. komornika- te będą miały zastosowanie także do tych postępowań, które są w toku).

fot. markus dehlzeit - Fotolia.com

Zmiany w prawie VI-VII 2013

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ŚLĄZAK, ZAPIÓR I WSPÓLNICY przedstawia najważniejsze zmiany w prawie w czerwcu i lipcu 2013 roku.


PRAWO PRACY. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Dz.U.2013.657 Ustawa z dnia 2013-05-28

Zmiana ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - wchodzi w życie z dniem: 2013-06-17

Zmiana dotyczy w całości kwestii urlopów związanych z urodzeniem dziecka. Łączny wymiar płatnego urlopu po urodzeniu jednego dziecka zwiększy się z 6 miesięcy do roku (52 tygodni), a w przypadku porodu mnogiego nawet do 71 tygodni w zależności od liczby dzieci. Z płatnego rocznego urlopu będą mogli skorzystać rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r. Będzie on obejmował 20 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz do 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego przy urodzeniu jednego dziecka. Rodzice bliźniąt, trojaczków i większej liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie otrzymają urlop macierzyński w wymiarze od 31 do 37 tygodni w zależności od liczby dzieci oraz do 8 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Ponadto ustawa wprowadza dodatkowo nowy 26-tygodniowy urlop rodzicielski. Jego długość jest stała, bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Zwiększenie długości urlopu macierzyńskiego wiąże się ze zmianami w wynagrodzeniach. Rodzic, który zdecyduje się tylko na półroczny pobyt z dzieckiem otrzyma 100 proc. pensji. Jeśli będzie chciał przedłużyć urlop o kolejne pół roku, jego pensja przez ten kolejny okres wyniesie 60 proc. Rodzic, który od razu zdecyduje o skorzystaniu z rocznego urlopu otrzyma 80 proc. wynagrodzenia.

PRAWO PODATKOWE. FINANSE I PRAWO FINANSOWE.

CZERWIEC 2013


Dz.U.2013.559 Ustawa z dnia 2013-03-13

Zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - Wchodzi w życie z dniem: 2013-06-13

Zmiana ustawy ma na celu umożliwienie producentom rolnym uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w sytuacji zmiany oznaczeń kodów CN oleju napędowego zgodnie z zapisami Nomenklatury Scalonej oraz wprowadza regulacje zapobiegające przyznawaniu zwrotu akcyzy spółkom (prowadzącym działalność rolniczą) na granicy bankructwa.
Przeczytaj także: Zmiany w prawie IX-X 2013 Zmiany w prawie IX-X 2013

 

1 2 ... 6

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: