eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Wniosek o urlop

Wniosek o urlop

2013-06-30 15:30

Wniosek o urlop

Urlop © Darren Baker - Fotolia.com

Urlop wypoczynkowy to prawo każdego pracownika, zaś jego udzielenie – obowiązek każdego pracodawcy. Nie oznacza to jednak, że urlop możemy otrzymać zawsze w żądanym przez nas czasie i wymiarze.

Przeczytaj także: Plan urlopów 2013

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego są określane przez Kodeks Pracy. Zgodnie z jego przepisami, niektórzy pracodawcy są zobowiązani do sporządzania co roku planu urlopów. Nawet jednak w sytuacji, w której nie ma takiego obowiązku, w wielu firmach przygotowuje się grafik „wakacyjny” – pozwala to na lepsze zaplanowanie pracy i zapewnienia zastępstwa za osoby czasowo nieobecne w pracy. Należy jednak pamiętać, że – jeśli pracodawca nie ma obowiązku jego sporządzania – plan urlopów nie wystarczy, by mieć pewność że otrzymamy wolne w żądanym czasie. Wiążący w takiej sytuacji jest sporządzony przez pracownika wniosek urlopowy, podpisany przez pracodawcę.

Wnioski urlopowe są dokumentami niezbędnymi do uzyskania urlopu wypoczynkowego każdego rodzaju – nie tylko tego wakacyjnego. Poza tzw. urlopem na żądanie warto składać podania z odpowiednim wyprzedzeniem. Przepisy KP co prawda nie określają czasu jaki musi upłynąć od złożenia wniosku do rozpoczęcia urlopu, jednak jeśli mamy już konkretne plany wakacyjne najlepiej jest jak najwcześniej uzyskać zgodę pracodawcy na urlop w wybranym terminie. Im więcej będzie czasu na zorganizowanie pracy pod nieobecność urlopowanego pracownika, tym łatwiej uzyskamy zgodę na urlop w wybranym okresie.

Z Kodeksu Pracy wynika, że pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, według przysługującego mu wymiaru dni urlopowych. Urlop może być – na wniosek pracownika – podzielony na części, jednak jedna z nich nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracodawca nie jest natomiast zobligowany do udzielenia urlopu ani w „tradycyjnym” sezonie urlopowym, ani nawet w datach wnioskowanych przez pracownika. Odpowiadając na wniosek urlopowy musi brać pod uwagę dobro zakładu pracy, jednak gdy we wnioskowanym okresie nie ma szczególnych potrzeb wymagających pełnego składu załogi lub innych trudności wynikających z organizacji pracy, pracodawca powinien przychylić się do wniosku pracownika.

fot. Darren Baker - Fotolia.com

Urlop

Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym prawem pracownika. Jednak jego termin należy uzgodnić z pracodawcą.


W większości firm właśnie rozpoczął się sezon urlopowy, co oznacza że pracownicy wiedzą już, kiedy otrzymają dni wolne. Warto jednak pamiętać, że terminy podane we wniosku urlopowym może zmienić zarówno pracownik jak i pracodawca. W pierwszym przypadku wymagany jest kolejny wniosek i zgoda pracodawcy. W drugim pracodawcy przysługuje prawo do zmiany terminu urlopu pracownika, lub nawet do odwołania go z rozpoczętego już wypoczynku, jeśli wymaga tego interes zakładu pracy. Nie oznacza to jednak, że urlop „przepada” – nowy termin musi zostać ustalony i wykorzystany do końca roku kalendarzowego, w którym urlop przysługuje.

Przydatne linki:
- Kodeks Pracy
- Wnioski urlopowe

Należy pamiętać, że urlop jest niezbywalnym prawem pracownika – nie może on go „odsprzedać” czy „zamienić” z innymi pracownikami. Jedynym przypadkiem, w którym można nie wykorzystać urlopu w naturze jest zakończenie pracy w danej firmie – pracownikowi przysługuje wówczas ekwiwalent w wymiarze odpowiadającym liczbie dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

oprac. : Joanna Gacka / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • 14 dniowy urlop

    malmar4 / 2013-09-27 12:32:16

    Jak pracodawca może się zachować jeżeli pracowik nie żłożył w danym roku wniosku o urtop 14 dniowy, czy może go do tego zmusić i jakie są konsekwencje niewykorzystania przeez pracownika urlopu 14 dniowego odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: