eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

2013-06-28 10:46

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim © Subbotina Anna - Fotolia.com

Przepisy Kodeksu pracy w sposób jednoznaczny formułują obowiązek pracodawcy dopuszczenia pracownika do pracy po zakończonym urlopie macierzyńskim.

Przeczytaj także: Kodeks pracy: zmiany od 17 czerwca 2013

Obowiązek dopuszczenia do pracy

Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu (art. 1832 KP).

Przykład:
Pracownica powraca po zakończonym urlopie macierzyńskim do pracy u dotychczasowego pracodawcy. Pracodawca w międzyczasie zlikwidował stanowisko, które ona zajmowała, zatem nie ma możliwości zatrudnienia jej na dotychczasowym stanowisku. W takim przypadku pracodawca dopuszcza pracownicę do pracy na stanowisko równorzędne lub inne odpowiadające kwalifikacjom pracownicy.

Wynagrodzenie po urlopie macierzyńskim

Pracownikowi powracającemu do pracy po urlopie macierzyńskim gwarantuje się zachowanie prawa do wynagrodzenia, jakie by otrzymał, gdyby nie korzystał z urlopu. Zatem okres tego urlopu traktuje się tak, jak okres pracy, co oznacza, że pracownikowi przysługują wszystkie podwyżki, jakie ewentualnie miały miejsce w czasie korzystania przez niego z urlopu macierzyńskiego, jak również obejmują go wszystkie inne zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia.

fot. Subbotina Anna - Fotolia.com

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Przepisy Kodeksu pracy w sposób jednoznaczny formułują obowiązek pracodawcy dopuszczenia pracownika do pracy po zakończonym urlopie macierzyńskim.


Przykład:
U pracodawcy nastąpiła zmiana regulaminu wynagradzania i indywidualnych umów o pracę skutkujące zmianą wysokości wynagrodzenia wszystkich pracowników zatrudnionych u pracodawcy. Pracodawca wprowadził dodatkowy składnik wynagrodzenia, jakim jest premia. Ta zmiana powinna objąć także pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim.

Przydatne linki:
- Kodeks pracy


Urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

Urlop macierzyński jest okresem, w którym pracownica zarówno nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego, jak i zachowuje prawo do nabytego wcześniej urlopu wypoczynkowego.

Zatem przysługujący pracownikowi w roku kalendarzowym wymiar urlopu wypoczynkowego nie jest obniżany za okres przebywania na urlopie macierzyńskim (a contrario z art. 1552 § 1 KP).

Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim pracownik może wykorzystać zarówno zaległy, jak i bieżący urlop wypoczynkowy (art. 163 § 3 KP). W takim wypadku pracodawca jest związany wnioskiem pracownika. Oznacza to, że nie ma on prawa odmówić udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, nawet jeśli urlop ten nie był planowany w tym okresie. Przy czym bez względu na fakt, czy pracownik zamierza później skorzystać z urlopu wychowawczego – przysługuje mu urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze (tj. 20 lub 26 dni).

Przykład:
Pracownica kończy urlop macierzyński 18.9.2013 r. Wnioskuje o udzielenie jej bieżącego i zaległego urlopu wypoczynkowego i 2 dni na opiekę nad dzieckiem zdrowym przysługujących jej za 2013 r.

Pracodawca zobowiązany jest do udzielenia:
  • bieżącego i zaległego urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, i
  • zwolnienia na opiekę nad dzieckiem zdrowym do lat 14 w terminie wnioskowanym przez pracownicę.
Zatem do 24.10.2013 r. pracownica jest na urlopie wypoczynkowym za 2012 r., następnie do 3.12.2013 r. na urlopie wypoczynkowym za rok bieżący, a potem korzysta z przysługujących jej 2 dni na opiekę nad dzieckiem. Zatem do 24.10.2013 r. pracownica jest na urlopie wypoczynkowym za 2012 r., następnie do 3.12.2013 r. na urlopie wypoczynkowym za rok bieżący, a potem korzysta z przysługujących jej 2 dni na opiekę nad dzieckiem.

Prawo do kolejnych urlopów wypoczynkowych pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym (art. 153 § 2 KP). Oznacza to, że jeśli ma już prawo do kolejnego urlopu, to nawet 2 stycznia może o niego wystąpić i to w pełnym przysługującym mu na cały rok wymiarze. Tego uprawnienia nie zmienia nawet to, że pracownik np. do 31 grudnia korzystał z urlopu za poprzedni rok czy nawet za ubiegłe lata (urlop zaległy).

Obniżenie wymiaru urlopu nie może nastąpić także wtedy, gdy pracownik po zakończeniu urlopu wypoczynkowego zamierza skorzystać z urlopu wychowawczego. Obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego może nastąpić dopiero po powrocie pracownicy z urlopu wychowawczego, w przypadku gdy pracownica wraca do pracy w trakcie roku kalendarzowego.

Przykład:
Pracownica korzysta z urlopu macierzyńskiego do 8.1.2014 r. Po zakończeniu tego urlopu, od 9.1.2014 r. zamierza korzystać z urlopu wypoczynkowego, a następnie z rocznego urlopu wychowawczego. Wnioskuje o udzielenie jej 15 dni urlopu zaległego i 26 dni urlopu bieżącego. Pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu w wymiarze przez nią wnioskowanym, mimo że następnie pracownica wybiera się na 2-letni urlop wychowawczy. Nie ma bowiem w tym przypadku podstaw do proporcjonalnego obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Zapoznaj się z podstawą prawną:
  • art. 182[2], art. 153 ust. 2, art. 163 ust. 3 Kodeksu pracy

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: