eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Czas pracy a regulamin pracy

Czas pracy a regulamin pracy

2012-02-24 12:22

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że za święto przypadające w dniu dla pracownika wolnym od pracy z tytułu zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy pracodawca nie będzie miał obowiązku wyznaczania innego dnia wolnego. Powyższe nie zajdzie jednak zastosowania do pracodawcy, który nie dokonał zmiany regulaminu pracy.

Przeczytaj także: Wymiar czasu pracy i okresy rozliczeniowe w 2012 r.

Pytanie: W naszym regulaminie pracy istnieje nadal wpis dotyczący skrócenia miesięcznego czasu pracy w przypadku święta przypadającego w sobotę. Podobno w takiej sytuacji nasz dyrektor był zobowiązany udzielić pracownikom wolnego dnia za np. 1 stycznia 2011 (sobota). Niestety, nieświadomi takiej interpretacji przepisów, nie daliśmy tego dnia wolnego, a w regulaminie jest zapis, że ten dodatkowy dzień wolny ustalany jest zarządzeniem dyrektora w tym samym okresie rozliczeniowym. Jak w takiej sytuacji powinniśmy postąpić? Czy można wprowadzić zarządzenie dające ten zaległy dzień wolny w sierpniu czy innym miesiącu tego roku? Czy w zaistniałej sytuacji musimy np. wypłacić pracownikom pieniądze za przepracowane godziny nadliczbowe?

Odpowiedź: W tym przypadku pracownicy powinni obecnie otrzymać wynagrodzenie wraz ze 100% dodatkiem. Jeżeli pracodawca chce uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości musi jak najszybciej zmienić regulamin pracy.

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy. W praktyce oznacza to, że za święto przypadające w dniu dla pracownika wolnym od pracy z tytułu zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy pracodawca nie będzie miał obowiązku wyznaczania innego dnia wolnego.

Powyższe nie zajdzie jednak zastosowania do pracodawcy, który w związku ze zmianą przepisów, nie dokonał zmiany obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu pracy. Jeżeli bowiem w regulaminie pracy w dalszym ciągu widnieje jedynie zapis, iż „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasy pracy o 8 godzin”, to zgodnie z nim, w zamian za święto przypadające w wolną dla pracowników sobotę pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikom inny dzień wolny od pracy.

Trzeba zapłacić

Udzielenie dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy powinno nastąpić w ramach obowiązującego pracowników okresu rozliczeniowego. Termin udzielenia dnia wolnego, zakreślony granicami okresu rozliczeniowego obowiązującego pracowników, jest nieprzekraczalny. Pracodawca nie może zatem udzielić pracownikom takiego dnia wolnego w innym okresie rozliczeniowym, nawet wydając w tym celu stosowane zarządzenie.

Udzielenie dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w wolną dla pracowników sobotę powodowało m.in. obniżenie obowiązującego ich wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. A zatem konsekwencją nieudzielania pracownikom dnia wolnego było wypracowanie przez nich większej liczby godzin niż ta, do której przepracowania zobowiązani byli zgodnie z wymiarem czasu pracy, obliczonym na podstawie obowiązującego w firmie regulaminu pracy. Tym samym powstała praca w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy.

W tej sytuacji właściwą formą rekompensaty tak powstałej pracy nadliczbowej będzie wypłacenie pracownikom wynagrodzenia powiększonego o 100% dodatek za każdą godzinę pracy przekraczającą obowiązujący w tamtym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy.

Pracodawca musi mieć jednak na uwadze, iż tak duże opóźnienie w wypłacie należnego pracownikom wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych może skutkować zasadnym z ich strony roszczeniem o wypłatę odsetek. Z roszczeniem tym, jeżeli pracodawca się do niego nie przychyli, pracownicy muszą jednak wystąpić do sądu.

Podstawa prawna:
  • art. 130 § 21, art. 15112 kp.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: