eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Okres wypowiedzenia wlicza się do stażu pracy

Okres wypowiedzenia wlicza się do stażu pracy

2011-08-25 13:46

O długości okresu wypowiedzenia decyduje cały okres zatrudnienia u danego pracodawcy, czyli okres trwający od chwili nawiązania stosunku pracy do jego ustania (rozwiązania), które w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Przeczytaj także: Zakładowy staż pracy: istotne poprzednie zatrudnienie

Pytanie: Firma zatrudniła pracownika na umowę o pracę na czas nieokreślony od 1 sierpnia 2008 r. Pracownik 15 czerwca 2011 r. złożył pracodawcy oświadczenie wskazujące zamiar rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia. Jaki obowiązuje pracownika okres wypowiedzenia 1 - miesięczny czy 3 - miesięczny?

Odpowiedź: W związku z tym, iż przed rozwiązaniem stosunku pracy pracownik osiągnie 3-letni staż pracy, obowiązuje go 3-miesięczny okres zatrudnienia.

1. Długość okresu wypowiedzenia zależy od stażu pracy

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Do okresu zatrudnienia, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Zdaniem SN: Okres wypowiedzenia również wlicza się do stażu pracy

O długości okresów wypowiedzenia (art. 36 § 1 KP) decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia (art. 32 § 2 KP). (Wyrok Sądu Najwyższego z 11 maja 1999 r., I PKN 34/99, OSNP 2000/14/544)

Zatem o długości okresu wypowiedzenia decyduje cały okres zatrudnienia u danego pracodawcy, czyli okres trwający od chwili nawiązania stosunku pracy do jego ustania (rozwiązania), które w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

W sytuacji opisanej w pytaniu w momencie wypowiedzenia umowy o pracę 15 czerwca 2011 r. pracownik nie posiadał jeszcze 3 letniego stażu pracy, jednak wiadome było, że osiągnie go 31 lipca 2011 r. a zatem jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy. W związku z powyższym jako, że w okresie zatrudnienia pracownik osiągnie 3 letni staż pracy obowiązuje go 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Umowa rozwiąże się zatem dopiero 30 września 2011 r.

2. Strony mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania stosunku pracy

Mimo, iż 3 lata zatrudnienia upływają pracownikowi dopiero z ostatnim dniem zatrudnienia, pracodawca nie może powołując się na to, że działa z korzyścią dla pracownika stwierdzić, że w tej sytuacji obowiązuje pracownika miesięczny okres zatrudnienia.

Jeżeli intencją obu stron stosunku pracy jest wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy, w takiej sytuacji strony mogą zawrzeć porozumienie w zakresie ustalenia wcześniejszego terminu rozwiązania stosunku pracy np. na 31 lipca 2011 r. Ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania stosunku pracy nie zmienia trybu rozwiązania stosunku pracy, a zatem umowa i tak rozwiąże się za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika.

Podstawa prawna:
  • art. 36, art. 36 § 6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94)


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: