eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Urlop wypoczynkowy a okres wypowiedzenia

Urlop wypoczynkowy a okres wypowiedzenia

2009-11-05 01:28

Kodeks pracy daje pracodawcy prawo nakazania pracownikowi wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia. Polecenie pracownikowi wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia jest oczywiście uprawnieniem, a nie obowiązkiem pracodawcy (art. 167 1 kp).

Przeczytaj także: Okres wypowiedzenia dłuższy niż przewidują przepisy?

Zapamiętaj!
  1. Urlopu wypoczynkowego możesz udzielić pracownikowi w każdym okresie wypowiedzenia, niezależnie od jego długości, a więc nawet np. przy 3-dniowym okresie wypowiedzenia umowy zawartej na zastępstwo nieobecnego pracownika.
  2. Skorzystanie z tego uprawnienia daje Ci wymierne korzyści finansowe. Nie musisz bowiem wtedy wypłacać ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy albo też ekwiwalent ten jest znacznie mniejszy.
  3. Możesz nakazać pracownikowi wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia niezależnie od tego, kto dokonał wypowiedzenia. Dotyczyć to będzie zatem także pracowników, którzy sami, jednostronnie rozwiązują z pracodawcą umowę o pracę w trybie wypowiedzenia.
Urlop bieżący proporcjonalnie, zaległy w całości

Możesz polecić pracownikowi, żeby wykorzystał w okresie wypowiedzenia urlop wypoczynkowy nie tylko za bieżący rok kalendarzowy, ale również tzw. urlop zaległy, czyli niewykorzystany przez pracownika w poprzednich latach. Nie zapomnij jednak, że w przypadku urlopów zaległych obowiązuje 3-letni okres przedawnienia. A zatem nie udzielasz niewykorzystanych urlopów "starszych" niż 3 lata.

Urlop bieżący może być wykorzystany w okresie wypowiedzenia z uwzględnieniem zasady proporcjonalności (art. 155 1 i 167 1 kp). Oznacza to, że musisz określić wymiar urlopu pracownika proporcjonalnie do okresu jego zatrudnienia w Twojej firmie w roku kalendarzowym, w którym rozwiązujesz z pracownikiem umowę o pracę.

Na jakie dni nie możesz udzielić urlopu?

Pamiętaj, że nakaz wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia zależy wyłącznie od Twojego uznania. Nie musisz brać więc pod uwagę zdania zainteresowanego pracownika, np. co do terminu i długości takiego urlopu (jeśli oczywiście jest on wyliczony prawidłowo). Nie ma również znaczenia, że urlop nie był wcześniej uwzględniony w obowiązującym planie urlopów.

Nie możesz nakazać pracownikowi, aby wykorzystał urlop w okresie swojej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, czyli np. w okresie:
  • niezdolności do pracy z powodu choroby,
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
  • urlopu macierzyńskiego.
Uwaga!
Do urlopu udzielonego w okresie wypowiedzenia stosujemy wszystkie ogólne przepisy dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych. W określonych przepisami Kodeksu pracy przypadkach możesz np.:
  • przesunąć termin rozpoczęcia urlopu bądź też
  • odwołać pracownika z udzielonego już urlopu.
Jednocześnie pracownikowi przysługiwać będzie wynagrodzenie urlopowe. Może mieć również prawo do świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo tzw. świadczenia urlopowego.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: