eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Wypłata nagród jubileuszowych

Wypłata nagród jubileuszowych

2011-06-30 13:14

Obowiązek wypłaty nagrody jubileuszowej mają jedynie ci pracodawcy, którzy objęci są przepisami przewidującymi wypłatę nagrody.

Przeczytaj także: Nagroda jubileuszowa: świadectwo pracy niekonieczne?

Obowiązek wypłaty nagrody jubileuszowej mają jedynie ci pracodawcy, którzy objęci są przepisami przewidującymi wypłatę nagrody.

Mogą to być przepisy:
  • ustaw i rozporządzeń przyznających takie świadczenie określonym kategoriom pracowników (tzw. pragmatyki służbowe) albo
  • wewnętrzne danej firmy (regulaminy wynagradzania, układy zbiorowe pracy).
Jak bowiem podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 9 marca 2009 r. (sygn. akt I PK 208/08, niepublikowany) "nagroda jubileuszowa nie jest powszechnym (należnym wszystkim pracownikom) świadczeniem ze stosunku pracy. Nie jest przewidziana w Kodeksie pracy. Istotnie, w judykaturze przydaje się jej cechy wynagrodzenia, ale nie zmienia to jej charakteru jako świadczenia ze stosunku pracy należnego tylko w takim kształcie jaki przewidują przepisy prawa pracy odnoszące się do danej grupy pracowników.

Podobnie w tym aspekcie przedstawia się charakter premii i nagród, które też zalicza się do wynagrodzenia niezależnie od tego, że nie są to świadczenia powszechne. Nagrody jubileuszowe przewidziane są zazwyczaj w ustawach pragmatycznych, układach zbiorowych pracy, regulaminach wynagradzania. W tych źródłach prawa pracy autonomicznie są regulowane zasady nabycia prawa do nagrody, jej wysokość, ewentualne zaliczanie okresów zatrudnienia u innych pracodawców do stażu pracy uprawniającego do nabycia prawa do nagrody. Nie ma więc jednorodnych zasad w tym zakresie."

Wskazówka!
Pracodawcy, którzy nie mają obowiązku tworzenia regulaminów wynagradzania i nie mogą zawrzeć układów zbiorowych pracy także mogą wypłacać omawiane świadczenie. W tym celu mogą:
  • utworzyć dobrowolnie regulamin wynagradzania i zawrzeć w nim zapisy dotyczące wypłaty nagród jubileuszowych,
  • stworzyć inny akt (np. zarządzenie, procedurę, regulamin wypłaty nagród jubileuszowych),
  • przewidzieć prawo pracowników do nagród jubileuszowych w indywidualnych umowach o pracę.
Nagroda jubileuszowa może być też elementem wynagrodzenia za pracę określonym w umowie o pracę konkretnego pracownika. Umieszczenie w umowie zapisów w tej kwestii może nastąpić już przy zawieraniu umowy lub później, w czasie trwania stosunku pracy, poprzez wprowadzenie odpowiednich postanowień w drodze porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego. Nie ma także przeszkód by niektórym pracownikom ustalić w umowie o pracę prawo do nagrody jubileuszowej inaczej niż przewiduje to układ zbiorowy lub regulamin wynagradzania. Decyzje w tych sprawach należy jednakże podejmować rozważnie, aby nie narazić się na zarzut dyskryminacji.

Należy przy tym pamiętać, że układ zbiorowy pracy nie może określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy, oraz osób zarządzających zakładem na innej podstawie niż stosunek pracy.

Podstawa prawna:
  • art. 772, dział jedenasty Kodeksu pracy.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: