eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Do kiedy wykorzystać zaległy urlop?

Do kiedy wykorzystać zaległy urlop?

2011-03-04 13:04

Urlopu należy co do zasady udzielić w roku, w którym pracownik nabywa do niego prawo. Dotyczy to każdego rodzaju urlopu wypoczynkowego (np. pierwszego urlopu w karierze pracownika, urlopu uzupełniającego), a także np. dodatkowego urlopu pracownika niepełnosprawnego. Nie ma jednak żadnej sankcji za nieudzielanie urlopu w tym terminie, ponieważ Kodeks pracy dopuszcza dodatkowy termin: urlop zaległy z poprzedniego roku może był udzielony najpóźniej do końca I kwartału kolejnego roku kalendarzowego.

Przeczytaj także: Zaległy urlop - niepotrzebny wniosek

Zastosowanie w praktyce: Zaległego urlopu za poprzedni rok należy udzielić do 31 marca, ale część specjalistów uważa, że nie musi on być w tym terminie wykorzystany. Pracownik może więc mieć udzielony zaległy urlop np. pod koniec marca, ale zakończyć korzystanie z niego już w kwietniu.

Czy cały zaległy urlop musi być udzielony do końca marca?

4 dni pracownika, które ten może wykorzystać w trybie na żądanie przechodzą na następny rok już jako zwykły urlop (którego udzielanie uzgadnia się między pracodawcą a pracownikiem). Niemniej jednak uznaje się, że te 4 dni, które były urlopem na żądanie nie muszą być udzielone do końca pierwszego kwartału danego roku kalendarzowego, lecz można ich udzielić w terminie późniejszym, uzgodnionym z pracownikiem.

Uwaga! Jeśli pracownik wykorzystał w poprzednim roku np. 2 dniówki urlopu w trybie na żądanie, to zostaną mu tylko 2 dni zaległego byłego urlopu na żądanie - i tylko tych dni nie musi mieć udzielonych do 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.

Czy można jednostronnie udzielić urlopu zaległego, gdy pracownik nie wnioskuje o niego do 31 marca?

Co do zasady urlop powinien być uzgodniony między pracodawcą a pracownikiem (choć głos decydujący co do terminu urlopu ma pracodawca i on też go zawsze udziela, to powinien uzgodnić termin jego udzielenia z pracownikiem). Jednak zasada ta nie do końca dotyczy zaległego urlopu z poprzedniego roku. Pracodawca co prawda powinien uzgodnić z pracownikiem także udzielenie zaległego urlopu, jeśli jednak ten ostatni - mimo ponaglenia - nie wnioskuje lub nie zgadza się na wykorzystanie zaległego urlopu do 31 marca, pracodawca może udzielić mu tego urlopu jednostronnie.

Zastosowanie w praktyce: Warto jednak najpierw z odpowiednim wyprzedzeniem np. na początku roku poprosić pracowników o złożenie wniosków o urlopy zaległe z terminem ich wykorzystania do końca marca i jednocześnie poinformować, że w przeciwnym razie pracodawca udzieli urlopu jednostronnie. Dobrą (lecz niekonieczną) praktyką jest też powiadomienie pracowników o liczbie zaległych dni urlopu.

Uwaga! Jednostronne udzielenie urlopu dotyczy tylko części zaległej - nie obejmuje niewykorzystanych w poprzednim roku dni urlopu, który mógł przysługiwać na żądanie.

Czy należy umieszczać urlopy zaległe w planie urlopów?

Jeżeli w zakładzie pracy obowiązuje plan urlopów, należy objąć nim wszystkie urlopy do wykorzystania w danym czasie, a więc także urlop zaległy (oczywiście planując wykorzystanie części zaległej do 31 marca).

Zastosowanie w praktyce: Zasadą jest, że - o ile pracownik nie zaznaczył inaczej - udziela mu się w pierwszej kolejności urlopu zaległego. Choć przepis tego nie nakazuje, warto jednak zaznaczyć w planie urlopów, która część urlopu jest urlopem zaległym.

Komentowany przepis: art. 161 i 168 Kodeksu pracy:
  • Art. 161. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.
  • Art. 168. Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 167 2.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: