eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Przedawnienie prawa do urlopu

Przedawnienie prawa do urlopu

2011-02-08 12:50

Roszczenia ze stosunku pracy co do zasady przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Ale jak należy to rozumieć w przypadku przedawnienia prawa do różnych rodzajów urlopu? Od kiedy biegnie trzyletni termin? Warto to wiedzieć zwłaszcza obecnie, kiedy udzielamy zaległych urlopów za 2010 rok.

Przeczytaj także: Zaległy urlop? Sprawdź, czy go nie stracisz!

"Zwykły" urlop wypoczynkowy

Urlopu trzeba udzielić w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo, a tylko wyjątkowo - do końca pierwszego kwartału kolejnego roku. Co do zasady przedawnienie biegnie więc od końca roku, chyba, że pracownik uzgodnił z pracodawcą późniejsze wykorzystanie urlopu (ale go nie wykorzystał) - co potwierdza Sąd Najwyższy:

Zdaniem Sądu Najwyższego:

Rozpoczęcie biegu tego terminu następuje bądź z końcem roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje, bądź najpóźniej z końcem pierwszego kwartału roku następnego, jeżeli urlop został przesunięty na ten rok (...). Wyrok SN z 11 kwietnia 2001 r., I PKN 367/2000.

Przykład:
Pracownikowi pozostało 10 dni urlopu zaległego za rok 2010 r. Może dochodzić udzielenia tego urlopu do 31 grudnia 2013 r. Jeżeli jednak uzgodnił z pracodawcą, że te 10 dni wykorzysta w pierwszym kwartale 2011 r., urlop ten przedawni się z dniem 31 marca 2014 r.

Podstawa prawna:
  • art. 152 § 1, 154 § 1, 158, 161, 1672, 168 kp.
  • art. 19 ust. 1, 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.).


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: