eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Praca zarobkowa na urlopie wychowawczym

Praca zarobkowa na urlopie wychowawczym

2011-02-07 13:28

W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma możliwość podjęcia pracy zarobkowej u dotychczasowego lub innego pracodawcy, a także innej działalności o charakterze zarobkowym lub niezarobkowym. Może również podjąć naukę lub szkolenie. Warunkiem jest, aby żadna z tych form aktywności pracownika nie wyłączała możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Przeczytaj także: Praca na urlopie wychowawczym

Art. 186 Kodeksu pracy § 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. (...)

Praca, nauka lub szkolenie w czasie urlopu

W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma możliwość podjęcia pracy zarobkowej u dotychczasowego lub innego pracodawcy, a także innej działalności o charakterze zarobkowym lub niezarobkowym. Może również podjąć naukę lub szkolenie. Warunkiem jest, aby żadna z tych form aktywności pracownika nie wyłączała możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Praca nie może utrudniać osobistej opieki nad dzieckiem

Wykonywanie umowy zlecenia albo umowy o dzieło poza domem w znacznej liczbie godzin może być uznane za okoliczność wyłączającą możliwość sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem. Z drugiej strony zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na niewielką część etatu nie musi być przeszkodą dla sprawowania takiej opieki.

Brak opieki nad dzieckiem może skończyć się odwołaniem z urlopu

Osoba korzystająca z urlopu wychowawczego podejmuje pracę dobrowolnie, a jedyną konsekwencją niesprawowania osobistej opieki nad dzieckiem jest możliwość odwołania jej z urlopu wychowawczego przez pracodawcę, który jej tego urlopu udzielił.

Uwaga!
Pracownik korzystający z urlopu nie ma też obowiązku informowania swojego pracodawcy o jakimkolwiek zarobkowaniu w jego trakcie. Przepisy Kodeksu pracy nie wymagają zgody pracodawcy na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ogóle, w tym także w trakcie urlopu wychowawczego.

W praktyce zdarza się nawet, że na okres urlopu wychowawczego pierwotny pracodawca zawiera z pracownicą (która w międzyczasie założy np. jednoosobową działalność gospodarczą) umowę o świadczenie usług. W takim przypadku praca zwykle jest świadczona na dokładnie takich samych warunkach jak na podstawie umowy o pracę, a to powoduje, że może być uznana za umowę o pracę (art. 22 kp). Poza tym powstaje pytanie, po co to robić, skoro korzystanie z urlopu wychowawczego nie jest obowiązkowe - jeżeli pracownik chce go zakończyć, nic nie stoi na przeszkodzie.

Podstawa prawna:
  • art. 186-186 8 Kodeksu pracy.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

oprac. : KadryOnline KadryOnline

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: