eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Obniżenie wymiaru etatu zamiast urlopu wychowawczego

Obniżenie wymiaru etatu zamiast urlopu wychowawczego

2011-01-07 13:04

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Taki wniosek pracodawca ma obowiązek uwzględnić (i dlatego, naszym zdaniem, nie jest tu potrzebny aneks do umowy o pracę zmieniający wymiar czasu pracy). Oczywiście pracownik musi spełniać warunki, które są niezbędne do uzyskania prawa do urlopu wychowawczego, czyli: 6-miesięczny staż pracy oraz sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

Przeczytaj także: Likwidacja stanowiska pracy a koniec urlopu macierzyńskiego

Ochrona przed zwolnieniem - do 12 miesięcy

Pracownik może złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy na okres nie dłuższy niż czas, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego. W tym okresie - ale nie dłużej niż przez łącznie 12 miesięcy - jest chroniony: pracodawcy nie wolno wypowiedzieć mu umowy o pracę ani zwolnić go bez wypowiedzenia.

Zastosowanie w praktyce: Pracownik składa wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy o 1/2 etatu od 1 lipca 2011 r. do 31 czerwca 2013 r. Mimo że zamierza pracować w niższym wymiarze czasu pracy przez okres 2 lat, to ochroną będzie objęty tylko przez 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Wyłącznie od decyzji pracownika zależy, przez jaki okres zamierza pracować w obniżonym wymiarze czasu pracy (oczywiście nie dłużej niż mógłby korzystać z urlopu wychowawczego). Jeżeli więc pracownik wnioskuje o obniżenie wymiaru czasu pracy na okres 2 lat, pracodawca musi wyrazić na to zgodę. Natomiast ochrona z tym związana będzie przysługiwać pracownikowi jedynie przez 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku, a nie przez cały okres pracy w obniżonym wymiarze.

Obniżenie nie mniej niż do 1/2 pełnego etatu

Pracownik sam wskazuje we wniosku, do jakiej części etatu chciałby obniżyć swój wymiar czasu pracy. Obniżenie to nie może jednak przekroczyć 1/2 etatu. Pracodawca musi zgodzić się na wnioskowane obniżenie.

Zastosowanie w praktyce: Pracownik może żądać obniżenia swojego wymiaru czasu pracy np. do 3/4, 3/5, lub 1/2 etatu, ale już nie do 1/3 czy 1/4 etatu.

Pracownik wskazuje we wniosku obniżony wymiar etatu, natomiast ustalenie konkretnego rozkładu czasu pracy pracownika w ramach tego wymiaru, a więc wyznaczenie dni pracy, dni wolnych od pracy oraz liczby godzin pracy przypadających do przepracowania w poszczególnych dniach, należy do decyzji pracodawcy. Powinien jednak uwzględnić w tym zakresie wnioski pracownika, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia opieki nad jego dzieckiem.

Uwaga!
W przypadku gdyby pracownik wystąpił o obniżenie wymiaru czasu pracy np. do 1/4 etatu, pracodawca nie musi się zgadzać. Jeśli jednak zgodzi się i obniży wymiar etatu poniżej granicy wskazanej w przepisach, to należy uznać, że pracownik nie korzysta z ochrony przed zwolnieniem. Ochrona dotyczy bowiem tylko obniżenia etatu maksymalnie do 1/2.

Małe obniżenie etatu również chroni

Przepisy nie określają natomiast obniżenia minimalnego, które gwarantowałoby ochronę przed wypowiedzeniem.

Zastosowanie w praktyce: Formalnie nie ma przeszkód, aby pracownik wnioskował o obniżenie wymiaru czasu pracy np. o 1/40. Wówczas przepracuje np. 39 zamiast 40 godzin tygodniowo, a ochronę z tytułu obniżenia wymiaru etatu i tak uzyska. Nie ma podstaw, aby odmówić mu uwzględnienia takiego wniosku. Nie można też żądać, aby złożył wniosek o obniżenie czasu pracy w większym wymiarze.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

oprac. : KadryOnline KadryOnline

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: