eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Niższy wymiar czasu pracy a nowa umowa

Niższy wymiar czasu pracy a nowa umowa

2011-01-27 13:44

Zmiana wymiaru czasu pracy może nastąpić zarówno na czas określony, jak i nieokreślony. W takiej sytuacji nie ma znaczenia, kto wystąpi z taką inicjatywą. Jeżeli obniżenie wymiaru czasu pracy następuje zamiast wykorzystywania urlopu wychowawczego, nie ma potrzeby zmiany umowy.

Przeczytaj także: Wypowiedzenie i porozumienie zmieniające

Pytanie: Czy w przypadku powrotu z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego osoby, która decyduje się na zmniejszenie wymiaru etatu np. na 3 miesiące, należy w aneksie do umowy zawężać ten czas do konkretnie 3 miesięcy, czy też wpisać np. od stycznia na czas nieokreślony i jeżeli coś się zmieni wystawić kolejny aneks?

Czy takie zawężenie czasowe jest dla pracownika jakąś gwarancją? Co w przypadku osób, które same proszą o zmniejszenie etatu w trakcie zatrudnienia? Czy też należy określać to czasowo?


Odpowiedź: Zmiana wymiaru czasu pracy może nastąpić zarówno na czas określony, jak i nieokreślony. W takiej sytuacji nie ma znaczenia, kto wystąpi z taką inicjatywą. Jeżeli obniżenie wymiaru czasu pracy następuje zamiast wykorzystywania urlopu wychowawczego, nie ma potrzeby zmiany umowy.

1. Zmiana warunków umowy - porozumienie lub wypowiedzenie zmieniające

Wymiar czasu pracy to jeden z koniecznych elementów umowy o pracę. W związku z tym, jeżeli którakolwiek ze stron stosunku pracy chce zmienić wymiar czasu pracy, musi liczyć się z koniecznością zmiany umowy.

Zmienić wymiar czasu pracy można zarówno na określony czas, jak i bezterminowo. Pracodawca może dokonać tego poprzez porozumienie zmieniające lub wypowiedzenie zmieniające. Natomiast pracownik, ze względu na swoją pozycję, jedynie za pomocą porozumienia zmieniającego.

Jeżeli strony zdecydują się na bezterminową zmianę wymiaru czasu pracy, każda z nich może w trakcie obowiązywania nowego wymiaru wystąpić z inicjatywą ponownej zmiany w tym zakresie. W tym celu należy ponownie dokonać porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego.

Ważne!
Przy umowach terminowych jest pewne ograniczenie


Jeżeli pracodawcę z pracownikiem łączy umowa na czas określony, zmienić wymiar czasu pracy w drodze wypowiedzenia zmieniającego można tylko wtedy, gdy umowa jest zawarta na czas dłuższy nić 6 miesięcy, oraz strony zawarły klauzulę o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. W drodze porozumienia stron można dokonać zmiany warunków każdej umowy o pracę, także zawartej na czas określony krótszy niż 6 miesięcy.

2. Niższy wymiar zamiast wychowawczego- nie trzeba zmieniać umowy

Pracownik, zamiast korzystania z urlopu wychowawczego może pracować w obniżonym maksymalnie do 1/2 wymiarze czasu pracy. Inicjatywa zmniejszenia wymiaru czasu pracy w tym przypadku leży zawsze po stronie pracownika. Aby tak się stało musi on złożyć pracodawcy odpowiedni wniosek, w którym określa, jak długo chciałby korzystać z obniżonego wymiaru. W tym przypadku nie może więc być mowy o obniżeniu bezterminowym.

Zmiana wymiaru czasu pracy w tym czasie to szczególny tryb zmiany warunków pracy. W związku z tym nie znajdą tu zastosowania ogólne zasady dokonywania zmian warunków pracy określonych w umowie o pracę. W takim przypadku nie ma potrzeby zmieniać umowy i podpisywać aneksu. Podstawę prawną do zmiany wymiaru czasu pracy stanowi sam wniosek pracownika, zaakceptowany przez pracodawcę.

Ważne!
Jest ochrona przed zwolnieniem


W okresie zmniejszonego wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego pracownik korzysta z ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:
  • art. 29 § 1 pkt 4, § 4, art. 33, art. 42, art. 1867 § 1, art. 1868 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.
Przeczytaj także: Ile godzin pracy w 2022 roku? Ile godzin pracy w 2022 roku?

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: