eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zmiana wymiaru etatu a wymiar urlopu

Zmiana wymiaru etatu a wymiar urlopu

2010-12-21 12:42

Przyjmuje się, że wymiar urlopu wypoczynkowego należy obliczyć proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego na poszczególnych etatach. Wprawdzie Kodeks pracy tego nie stanowi, ale należałoby przyjąć, że przy zwiększaniu lub redukcji wymiaru etatu, a co się z tym wiąże wymiaru urlopu, stosuje się konsekwentnie zasady podobne jak przy udzielaniu urlopu proporcjonalnego, czyli niepełny dzień urlopu zaokrąglamy w górę do pełnego dnia, a niepełny kalendarzowy miesiąc - w górę do pełnego miesiąca. W ten sposób pracownik zyskuje na kolejnych zaokrągleniach.

Przeczytaj także: Urlop wypoczynkowy - wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Jak obliczyć urlop w razie zmiany wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego?

Przyjmuje się, że w takim przypadku wymiar urlopu wypoczynkowego należy obliczyć proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego na poszczególnych etatach. Wprawdzie Kodeks pracy tego nie stanowi, ale należałoby przyjąć, że przy zwiększaniu lub redukcji wymiaru etatu, a co się z tym wiąże wymiaru urlopu, stosuje się konsekwentnie zasady podobne jak przy udzielaniu urlopu proporcjonalnego, czyli niepełny dzień urlopu zaokrąglamy w górę do pełnego dnia, a niepełny kalendarzowy miesiąc - w górę do pełnego miesiąca. W ten sposób pracownik zyskuje na kolejnych zaokrągleniach.

Przykład z życia: Pracownik, który ma prawo do 26 dni urlopu, był zatrudniony od 1 stycznia 2010 r. na cały etat. W wyniku porozumienia zmieniającego od 1 sierpnia 2010 r. do końca 2010 r. pracuje na 1/3 etatu. Najpierw należy ustalić wymiar urlopu przysługujący pracownikowi z tytułu wymiaru etatu, zaokrąglając niepełny dzień urlopu w górę do pełnego dnia, a następnie - obliczyć proporcję, przyjmując, że wymiar ten przysługiwał pracownikowi tylko przez część roku kalendarzowego. Na końcu wyniki z poszczególnych okresów należy zsumować.

1. Pierwszy okres pracy w danym roku kalendarzowym to 7 miesięcy, od 1 stycznia do 31 lipca 2010 r.

Wymiar etatu pracownika: cały etat
Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pełnego etatu: 26 dni
Wymiar urlopu proporcjonalnego: 7/12 x 26 dni = 15,16 = 16 dni
Rozliczenie urlopu: 16 dni x 8 godz. = 128 godz.

2. Drugi etap pracy w danym roku kalendarzowym to 5 miesięcy, od 1 sierpnia do 31 grudnia 2010 r.

Wymiar etatu pracownika: 1/3
Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na 1/3 etatu: 1/3 x 26 dni = 8,66 = 9 dni
Wymiar urlopu proporcjonalnego: 5/12 (ponieważ pracownik był zatrudniony na 1/3 etatu przez 5 miesięcy roku kalendarzowego) x 9 dni = 3,75 = 4 dni

Rozliczenie urlopu: 4 dni x 8 godz. = 32 godz.
Łącznie w 2010 r. pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu (16 dni + 4 dni = 20 dni).

Jak obliczyć urlop w razie zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego?

Przepisy nie przesądzają tego wprost. W tej sytuacji można - jak proponuje Ministerstwo Pracy - wziąć pod uwagę, jaki jest wymiar etatu pracownika na pierwszy dzień miesiąca i do takiego wymiaru etatu zaliczać cały miesiąc (dla tej zasady nie ma znaczenia, że pracownik przechodzi z większego etatu na mniejszy albo z mniejszego na większy - i tak wolno ją stosować). Wolno także, naszym zdaniem, zastosować korzystniejszą dla pracodawcy interpretację i "przełomowy" miesiąc zaliczyć do miesięcy z wyższym wymiarem etatu.

Przykład z życia: Pracownik z dniem 7 września 2010 r. przechodzi z 1/2 etatu na pełny etat. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Pracy, należałoby uznać, że pracownik przez 9 miesięcy (łącznie z wrześniem) pracował na 1/2 etatu, a przez 3 miesiące na cały etat. Natomiast gdyby pracodawca chciał pójść pracownikowi "na rękę", mógłby zaliczyć wrzesień do tej części roku kalendarzowego, w której pracownik był zatrudniony na cały etat. W takiej sytuacji przyjmujemy, że pracownik od stycznia do sierpnia, tj. przez 8 miesięcy pracował na pół etatu, a przez kolejne 4 miesiące na cały etat.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: