eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Urlop okolicznościowy a macierzyński

Urlop okolicznościowy a macierzyński

2010-05-21 13:38

Tak zwane urlopy okolicznościowe to zwolnienia od pracy udzielane pracownikom w związku z określonymi zdarzeniami rodzinnymi i osobistymi (takimi jak ślub pracownika, narodziny dziecka, zgon i pogrzeb bliskiej osoby). Ich celem jest umożliwienie pracownikowi wzięcia udziału w tych zdarzeniach oraz załatwienie spraw z nimi związanych. Zwolnienie powinno zostać udzielone w terminie wskazanym przez pracownika, przy czym termin ten powinien pozostawać w związku czasowym z wydarzeniem, które stanowi podstawę jego udzielenia.

Przeczytaj także: Urlop okolicznościowy i inne zwolnienia

Pytanie: Czy kobiecie, która urodziła dziecko i tym samym rozpoczęła urlop macierzyński, można udzielić i kiedy urlopu okolicznościowego z okazji ślubu lub urodzenia się dziecka?

Odpowiedź: Nie, urlopu okolicznościowego nie można udzielić podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

1. Wolne na określone okazje

Tak zwane urlopy okolicznościowe to zwolnienia od pracy udzielane pracownikom w związku z określonymi zdarzeniami rodzinnymi i osobistymi (takimi jak ślub pracownika, narodziny dziecka, zgon i pogrzeb bliskiej osoby). Ich celem jest umożliwienie pracownikowi wzięcia udziału w tych zdarzeniach oraz załatwienie spraw z nimi związanych. Zwolnienie powinno zostać udzielone w terminie wskazanym przez pracownika, przy czym termin ten powinien pozostawać w związku czasowym z wydarzeniem, które stanowi podstawę jego udzielenia.

2. Z urlopu w związku z urodzeniem się dziecka może skorzystać tylko ojciec

W przypadku urodzenia się dziecka pracownika pracodawca obowiązany jest udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni. Ze zwolnienia tego może skorzystać wyłącznie ojciec dziecka, a nie matka, która począwszy od dnia porodu przebywa na urlopie macierzyńskim. Wynika to z istoty zwolnienia od pracy, z którego może skorzystać wyłącznie pracownik, który świadczy pracę. Zwolnienie od pracy nie może zostać udzielone pracownikowi w okresie jego nieobecności w pracy spowodowanej np. korzystaniem z urlopu macierzyńskiego.

3. Urlop okolicznościowy na pozostałe okoliczności - tylko w określonych sytuacjach

Pracownica, która przebywa na urlopie macierzyńskim/wychowawczym, może natomiast skorzystać z innych dni urlopu okolicznościowego (poza tym z okazji urodzenia dziecka), jeżeli okoliczność ta wystąpi jeszcze w czasie urlopu, a udzielenie dni wolnych będzie wciąż miało uzasadnienie już po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego/wychowawczego.

Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim. Urlop ten kończy się 23 marca. Pracownica 20 marca brała ślub. W związku z tym może złożyć wniosek do pracodawcy o udzielenie jej 2 dni z okazji ślubu już po urlopie macierzyńskim, o ile termin wykorzystania tego wolnego pozostaje w związku czasowym ze ślubem, np. pracownica potrzebuje tego wolnego, aby dokończyć załatwianie spraw w urzędach.

Podstawa prawna:
  • art. 180 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
  • § 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 281).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: