eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Ustawa o bateriach i akumulatorach

Ustawa o bateriach i akumulatorach

2009-09-15 12:09

W dniu 12 września 2009 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666, dalej: "ustawa"), które wprowadzają kary za, tytułem przykładu, brak dołączenia do produktu zasilanego bateriami instrukcji o sposobie demontażu ogniw z urządzenia.

Przeczytaj także: Ustawa o bateriach i akumulatorach

Ustawa określa wymagania dotyczące wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów oraz zasady ich wprowadzania, a także zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Warto zaznaczyć, że celem ustawy jest ograniczenie negatywnego wpływu baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów na środowisko poprzez redukcję ilości substancji niebezpiecznych w bateriach i akumulatorach. Przepisy regulują właściwe zbieranie i recykling powstających z nich odpadów, zwłaszcza poprzez wspieranie wysokiego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.

Nowa ustawa wprowadza także harmonizację wymogów dotyczących zawartości metali ciężkich w bateriach i akumulatorach oraz wymogów dotyczących ich oznakowania. Regulacja ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego i uniknięcia zniekształcenia konkurencji w obrębie Unii Europejskiej.

Na mocy wprowadzonych przepisów, obowiązkiem przedsiębiorcy jest załączenie informacji o produkcie w języku polskim, a także zaznaczenie, jaki rodzaj baterii lub akumulatorów znajduje się w urządzeniu. Konsekwencją niedopełnienia tego obowiązku będzie kara pieniężna w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł.

Dodatkowe obowiązki nałożone zostały również na sklepy o powierzchni handlowej powyżej 25 m2, a także hurtownie, mające w swojej ofercie baterie i akumulatory. Ustawa wprowadziła nakaz nieodpłatnego przyjmowania przez wymienione podmioty zużytych ogniw swoich klientów. Zużyte ogniwa, w świetle ustawy, mają być przekazywane do firm prowadzących punkt zbierania odpadów, które posiadają zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności lub do firmy, która zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych.

Niezastosowanie się do nałożonego na sklepy i hurtownie nakazu przyjęcia od klienta starej baterii, co więcej żądanie pieniędzy za przyjęcie zużytych baterii lub akumulatorów, powoduje konieczność uiszczenia kary grzywny.

Konkludując w opinii Kancelarii, podstawowym celem nowych przepisów jest zorganizowanie systemu selektywnego zbierania baterii i akumulatorów, który przyczynić się ma do wyselekcjonowania z odpadów, zawartych w bateriach szkodliwych substancji.

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: