eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Walne zgromadzenie w świetle zmian w KSH

Walne zgromadzenie w świetle zmian w KSH

2009-09-22 11:35

Uchwalona 5 grudnia 2008 nowelizacja KSH weszła w życie 3 sierpnia tego roku. Stanowi ona adaptację przepisów proponowanych w unijnej Dyrektywie 2007/36/WE i jest podstawą zmian czekających spółki publiczne.

Przeczytaj także: Zmiany w KSH zwiększą transparentność?

Zmiany przyjęte przez Parlament Europejski w lipcu 2007 roku miały na celu zachęcenie akcjonariuszy do bardziej aktywnego udziału w walnych zgromadzeniach. W efekcie nastąpiły m.in. zmiany w sposobie udzielania pełnomocnictw, czy też wprowadzenie możliwości udostępnienia akcjonariuszom nowych form głosowania – elektronicznie lub korespondencyjnie. Ponadto akcjonariusze będą mieć większe możliwości np. w zakresie zadawania pytań na walnym. Nie będzie również konieczności blokady akcji na rachunku w celu wzięcia udziału w WZ.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wraz z Radą Banków Depozytariuszy stworzyły Grupę Roboczą ds. Standardów Walnych Zgromadzeń mającą zainicjować zmiany wprowadzające dyrektywę w naszym kraju.

We współpracy z KNF, GPW, KDPW, domami maklerskimi, funduszami inwestycyjnymi, firmami organizującymi WZA i przedstawicielami akcjonariuszy indywidualnych utworzono trzy grupy robocze zajmujące się:
  • komunikacją pomiędzy KDPW i jego uczestnikami,
  • możliwościami wprowadzenia głosowania za pomocą Internetu,
  • poparciem prawnym wprowadzanych zmian.

Efektem prac były rekomendacje przeznaczone dla spółek i innych uczestników rynku, mające stanowić zbiór wskazówek jak postępować w sytuacjach, w których Kodeks spółek handlowych może wydać się niejasny. Ustawa uchwalona 5 grudnia 2008 roku, modyfikuje obowiązki poprzedzające zwołanie WZA.

Obecnie emitent informuje o terminie walnego nie później niż na 26 dni przed datą rozpoczęcia. Na 16 dni przed datą WZ wypada tzw. „record date”, czyli moment, w którym posiadacze akcji spółki nabywają prawo uczestnictwa w zgromadzeniu. W tym dniu podmiot prowadzący rachunek weryfikuje uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu. Żądanie przez uprawionego wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ może być zgłoszone do jednego dnia roboczego po „record date”. Na minimum 12 dni przed zgromadzeniem uczestnicy KDPW sporządzają i przesyłają do KDPW listę osób zarejestrowanych do udziału w walnym, z których następnie Depozyt tworzy zbiorczy wykaz i udostępnia spółce. Warto wspomnieć także, że „zamrażane” do tej pory walory będą teraz mogły być zbyte po record date, jednak żeby posiadać je w tym dniu na rachunku – należy uwzględnić cykl rozrachunkowy i nabyć je odpowiednio wcześniej.

Nowe prawa przysługujące akcjonariuszom to także obniżenie do 5% progu liczby głosów na WZA uprawniającego inwestorów do żądania zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia oraz wprowadzenia nowych spraw do porządku obrad. Akcjonariusze uzyskali również możliwość zgłoszenia postulatu organizacji NWZA drogą elektroniczną. W ten sposób inwestorzy mogą również wypowiadać się na walnym, jeśli ten sposób uczestnictwa zostanie wprowadzony w danej spółce.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: