eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Wolne za święto dla pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca

Wolne za święto dla pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca

2009-09-20 00:21

Przy ustalaniu wymiaru czasu pracy, czyli liczby godzin przypadających do przepracowania w okresie rozliczeniowym, każde święto przypadające w dniu innym niż niedziele obniża ten wymiar o 8 godzin. W przypadku, gdy pracownik podejmuje zatrudnienie w trakcie trwania okresu rozliczeniowego oznacza to, że wchodzi on w biegnący okres rozliczeniowy obowiązujący u danego pracodawcy.

Przeczytaj także: Czy praca biurowa jest dopuszczalna w święta?

Przyjrzyjmy się nastepujacej sytuacji: Od 10 sierpnia 2009 r. zatrudniamy pracownika na pełnym etacie. Czy należy mu się dzień wolny za 15 sierpnia? Zatrudniamy go w podstawowym systemie czasu pracy.

Tak, również w tym przypadku pracodawca pracującemu przez 5 dni w tygodniu pracownikowi będzie musiał udzielić jeszcze jednego dnia wolnego od pracy.

Przy ustalaniu wymiaru czasu pracy, czyli liczby godzin przypadających do przepracowania w okresie rozliczeniowym, każde święto przypadające w dniu innym niż niedziele obniża ten wymiar o 8 godzin.

W przypadku, gdy pracownik podejmuje zatrudnienie w trakcie trwania okresu rozliczeniowego oznacza to, że wchodzi on w biegnący okres rozliczeniowy obowiązujący u danego pracodawcy. Należy wówczas przyjąć, że okres od dnia nawiązania stosunku pracy do zakończenia okresu rozliczeniowego jest traktowany jako okres rozliczeniowy dla tego pracownika, i w jego ramach dokonuje się obliczenia wymiaru czasu pracy (czyli wskazania liczby godzin i dni przypadających do przepracowania). Jeżeli zatem w tym okresie przypadnie święto w dniu innym niż niedziela, spowoduje ono obniżenie wymiaru czasu pracy tego pracownika o 8 godzin. Dlatego też w przypadku, gdy praca jest wykonywana od poniedziałku do piątku i święto przypada w sobotę, rodzi ono konieczność udzielenia innego dnia wolnego od pracy.

Dla pracownika zatrudnionego 10 sierpnia, przy założeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego, wymiar czasu pracy w sierpniu wynosi 120 godzin (3 tygodnie od 10 sierpnia x 40 godzin + 8 godzin x 1 dzień 31 sierpnia wykraczający poza pełne tygodnie - 8 godzin z tytułu święta 15 sierpnia). Oznacza to, że liczba dni pracy wyniesie 15 dni (120 godzin/8 godzin).

Obowiązek udzielenia dnia wolnego za święto 15 sierpnia wynika z konieczności zapewnienia im odpowiedniej liczby dni wolnych od pracy. W przeciwnym bowiem razie pracownik zatrudniony 10 sierpnia i pracujący we wszystkie dni pracy (od poniedziałku do piątku) pracowałby więcej niż wynika to z wymiaru czasu pracy (128 godzin i 16 dni).

Podstawa prawna:
  • art. 129 § 1, art. 130 § 1 i § 2, art. 147 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: