eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zatrudnienie dziecka: kiedy dopuszczalne?

Zatrudnienie dziecka: kiedy dopuszczalne?

2009-08-25 02:10

Czy w firmie hotelarsko-gastronomicznej można zatrudnić 15-letnie dziecko? Jeśli tak, to jakie formalności trzeba załatwić?

Przeczytaj także: Młodociany pracownik bez gimnazjum?

Dzieci, które nie ukończyły jeszcze 16 lat, można wyjątkowo zatrudnić w celu przygotowania zawodowego po spełnieniu sztywno określonych warunków lub na rzecz podmiotów prowadzących działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy. Zatrudnienie dziecka niemającego 16 lat w innych niż wymienione przypadkach jest niedopuszczalne.

1. Do ukończenia 16 lat - przygotowanie zawodowe lub specjalny rodzaj działalności

Co do zasady, Kodeks pracy zabrania zatrudniania dzieci, które nie ukończyły 16. roku życia. Jednakże wyjątkowo dopuszczalne jest zatrudnienie dzieci niemających 16 lat w określonych okolicznościach. Zatrudnianie dzieci, które nie ukończyły jeszcze 16 lat, jest dopuszczalne jedynie:
  • w celu przygotowania zawodowego (w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy) tylko po spełnieniu określonych warunków lub
  • na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy.
W związku z tym, iż firma hotelarsko-gastronomiczna nie należy do kategorii podmiotów prowadzących jedną z wymienionych wyżej działalności, zatrudnienie dziecka, w sytuacji, o której mowa w pytaniu, niemającego ukończonych 16 lat, jest dopuszczalne jedynie w celu przygotowania zawodowego.

2. Na zatrudnienie konieczna jest zgoda m.in. opiekunów

A zatem zatrudnienie dziecka mającego 15 lat (a które nie ukończyło 16 lat) w firmie hotelarsko-gastronomicznej jest dopuszczalne w celu przygotowania zawodowego:
  • w formie nauki zawodu, jeśli ukończyło gimnazjum, posiada zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna oraz posiada zaświadczenie lekarza, uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu oraz uzyskało pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • w formie przyuczenia do wykonywania pracy, jeśli nie ukończyło gimnazjum, posiada zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna i uzyskało zaświadczenie lekarza, uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu, uzyskało pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, uzyskało zezwolenie dyrektora gimnazjum, w którego obwodzie mieszka, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
Poza wymienionymi przypadkami zatrudnianie dzieci, które nie ukończyły 16 lat, jest niedopuszczalne.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: