eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Młodociany pracownik a rozwiązanie umowy o pracę

Młodociany pracownik a rozwiązanie umowy o pracę

2008-12-20 09:35

Młodociany pracownik może w każdej chwili rozwiązać umowę łączącą go z pracodawcą, nie podając przyczyn, które uzasadniałyby taki krok. Takiej możliwości nie ma jednak jego szef- rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy zawartej w celu przygotowania zawodowego może nastąpić jedynie w sytuacjach ściśle określonych przepisami Kodeksu pracy.

Przeczytaj także: Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym

Pełna realizacja przygotowania zawodowego młodocianego pracownika leży nie tylko w interesie stron stosunku pracy, ale i w interesie społecznym. Dlatego też przepisy gwarantują młodocianym szczególną ochronę przed zwolnieniem z pracy. Zgodnie z art. 196 K.p., rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy zawartej w celu przygotowania zawodowego może nastąpić jedynie w czterech sytuacjach. Przyjrzyjmy się im dokładniej.

Niewypełnianie obowiązków

Na barkach młodocianego pracownika ciąży szereg obowiązków związanych zarówno ze świadczeniem pracy, jak i nauką. Niejednokrotnie jednak zdarza się, że młodzi ludzie nie przykładają do tego obowiązku należytej uwagi czy wręcz ignorują go. W takiej sytuacji pracodawca może zdecydować się na rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Ten krok powinien być jednak poprzedzony zastosowaniem odpowiednich środków dyscyplinująco- wychowawczych (rozmowa z młodocianym lub jego opiekunami, pisemne zawiadomienie opiekunów czy w końcu kary porządkowe wymierzane w trybie art. 108- 113 K.p.). Pomocne może okazać się zwłaszcza zastosowanie nagród lub wyróżnień. Dopiero po wyczerpaniu tych środków pracodawca, który nie widzi nadziei na poprawę zachowania młodocianego, może powziąć decyzję o rozwiązaniu umowy.

Likwidacja lub upadłość firmy

Przesłanką do rozwiązania za wypowiedzeniem umowy z młodocianym jest również ogłoszenie likwidacji lub upadłości pracodawcy. Warto nadmienić, że w takiej sytuacji nie musi dojść do całkowitego i stałego unieruchomienia- firmy- sam fakt ogłoszenia likwidacji czy upadłości jest tu w zupełności wystarczający (por. wyrok SN z 18 stycznia 1989 r., I PRN 62/68, OSPIKA 1990, Nr 4, poz. 204).

Reorganizacja zakładu pracy

Przyczyną wypowiedzenia młodocianemu umowy zawartej w celu przygotowania zawodowego może stać się również reorganizacja zakładu pracy. Należy jednak pamiętać, że może do tego dojść pod warunkiem, że przekształcenia uniemożliwią dalsze przygotowanie do zawodu. I tak np., wypowiedzenie jest zasadne, jeżeli reorganizacja ma prowadzić do całkowitej zmiany profilu działalności firmy. Niewystarczającą przesłanką do wypowiedzenia jest natomiast reorganizacja, której celem jest jedynie zmniejszenie zatrudnienia.

Nieprzydatność młodocianego

Kolejnym i ostatnim już powodem, dla którego pracodawca może zadecydować o wypowiedzeniu umowy młodocianemu, jest nieprzydatność do pracy. Może się bowiem zdarzyć, że wstępne badania lekarskie nie wykażą żadnych problemów (np. ze słuchem czy wzrokiem) a w okresie późniejszym młodociany zapadnie na jakąś z chorób . W takiej sytuacji przyczyny decydujące o nieprzydatności do zawodu powinny zostać potwierdzone opinią lekarską. Przesłanki tego rodzaju nie powinny być jednak utożsamiane z sytuacją, o której mówi art. 201 K.p., kiedy to lekarz w toku obowiązkowych badań stwierdza, że wykonywane przez młodocianego obowiązki narażają na szwank jego zdrowie.

Zanim pracodawca zdecyduje się na rozwiązanie umowy z powodu nieprzydatności do pracy powinien zastanowić się jednak, czy nie istnieje możliwość powierzenia młodocianemu innej pracy, na której wykonywanie będzie pozwalał stan jego zdrowia.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: