eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Brak promocji do kolejnej klasy a nauka zawodu

Brak promocji do kolejnej klasy a nauka zawodu

2010-07-22 13:32

Jeżeli młodociany złoży pracodawcy stosowny wniosek o przedłużenie trwania nauki zawodu z powodu nieotrzymania promocji do II klasy, pracodawca będzie mógł przyjąć go na dokończenie rozpoczętej już nauki zawodu na okres maksymalnie 38 miesięcy.

Przeczytaj także: Nauka zawodu a prawo do urlopu

Pytanie: Chcemy zatrudnić pracownika młodocianego na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, który nie otrzymał promocji do II klasy szkoły zawodowej (od września powtarzać będzie I klasę) ale zaliczone ma 10 miesięcy praktycznej nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy, u którego kończy zatrudnienie 30 czerwca 2010 r. Czy w tej sytuacji możemy zawrzeć z nim umowę na czas określony na 24 miesiące (zatrudniamy więcej uczniów, niż to wynika z naszych potrzeb), mimo iż po tym okresie uczeń skończy dopiero II klasę szkoły zawodowej. Co z praktyczną nauką zawodu w III klasie, co z jego egzaminem czeladniczym po ukończeniu szkoły - czy nadal jesteśmy zobowiązani sfinansować go, mimo iż pracownik nie będzie już przez okres III klasy pracować u nas? Czy jeśli młodociany po raz kolejny nie zda do następnej klasy, to czy pracodawca zobowiązany jest przedłużać umowę o pracę?

Odpowiedź: Jeżeli młodociany złoży pracodawcy stosowny wniosek o przedłużenie trwania nauki zawodu z powodu nieotrzymania promocji do II klasy, pracodawca będzie mógł przyjąć go na dokończenie rozpoczętej już nauki zawodu na okres maksymalnie 38 miesięcy. Okres zaliczonej nauki zawodu, tj. 10 miesięcy, zostanie doliczony do łącznego czasu trwania przygotowania zawodowego. Jeśli młodociany nie ukończy szkoły i nie przystąpi do egzaminu w okresie trwania nauki zawodu, pracodawca nie będzie zobowiązany do jego finansowania.

1. Nauka zawodu trwa nie dłużej niż 36 miesięcy, ale…

Przygotowanie zawodowe młodocianych może odbywać się poprzez naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Na naukę zawodu składa się praktyka odbywana u pracodawcy oraz dokształcanie teoretyczne, czyli zajęcia w szkole.

Umowa, jaka wiąże pracodawcę z uczniem, to umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. Generalnie ma ona charakter umowy na czas nieokreślony, jednak pracodawca, który zatrudnia w celu nauki zawodu większą liczbę młodocianych, czyniąc to ponad swoje potrzeby, ma możliwość zawarcia umowy na czas określony na okres kształcenia wymagany do przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika.

Co do zasady, nauka zawodu trwa nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 36 miesięcy. Istnieją jednak możliwości, aby przedłużyć okres trwania nauki zawodu.

2. …wyjątkowo można przedłużyć czas jej trwania

W razie przerwania nauki zawodu i podjęcia jej w tym samym lub pokrewnym zawodzie u innego pracodawcy czas odbytej poprzednio nauki zawodu wlicza się młodocianemu do okresu wymaganego do odbycia przygotowania zawodowego, jeśli przerwa w nauce zawodu nie trwał dłużej niż 12 miesięcy. W sytuacji opisanej w pytaniu pracodawca może postanowić, iż zatrudni młodocianego dopiero od września, w takim przypadku okres nauki zawodu odbywanej u poprzedniego pracodawcy, tj. 10 miesięcy, zostanie zaliczony do łącznego czasu trwania nauki zawodu.

W związku z tym, iż młodociany nie otrzymał promocji do kolejnej klasy, w takim przypadku okres nauki zawodu może być odpowiednio przedłużony, tak aby umożliwić młodocianemu przystąpienie do egzaminu. Przedłużenie czasu trwania nauki zawodu dokonuje się na wniosek i nie może obejmować okresu dłuższego niż 12 miesięcy.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: