eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Wcześniejsza emerytura nie chroni przed zwolnieniem

Wcześniejsza emerytura nie chroni przed zwolnieniem

2009-08-24 12:01

Likwidacja stanowiska pracy nie uzasadnia wypowiedzenia umowy pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną. W opisanej sytuacji nie można także dyscyplinarnie rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem, gdyż upłynął 1 miesiąc od momentu uzyskania przez pracodawcę informacji o przewinieniu pracownika. Pracodawca może natomiast wypowiedzieć pracownikowi warunki pracy i płacy bądź też rozwiązać umowę za porozumieniem stron.

Przeczytaj także: Ochrona przedemerytalna a wypowiedzenie umowy o pracę

Rozważmy następujący przypadek: W związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi w bieżącym roku planujemy likwidację stanowiska dyrektora generalnego. Zatrudniona na tym stanowisku pracownica z początkiem tego miesiąca weszła w 4-letni okres ochrony przedemerytalnej przed wypowiedzeniem. Planowana likwidacja stanowiska nie mogła zostać przeprowadzona wcześniej, gdyż od pracownica od 23 lutego 2009 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim, a 182-dniowy okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego wyczerpie się 23 sierpnia 2009 r. Pracownica poinformowała pracodawcę, iż nie będzie dalej chorować i od 24 sierpnia 2009 r. po uzyskaniu zaświadczenia o zdolności do pracy zamierza powrócić do pracy. Czy likwidując stanowisko pracy zakład pracy ma możliwość wypowiedzieć umowę o pracę pracownicy w wieku przedemerytalnym i rozwiązać z nią umowę o pracę w okresie tej 4-letniej ochrony przedemerytalnej?

Pracownica posiada 32-letni staż pracy zawodowej i 31 grudnia 2008 r. spełniała warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury. Ponadto pracownicy przed rozpoczęciem okresu zwolnienia lekarskiego wyszedł na jaw fakt niedopełnienia obowiązków służbowych. Zdarzenie miało miejsce na przełomie grudnia i stycznia. W chwili, kiedy cała sprawa wyszła na jaw i pracownica miała otrzymać 3-miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę (zatrudniona jest na czas nieokreślony) rozchorowała się i nadal choruje do 23 sierpnia 2009 r. Czy ochrona przedemerytalna w sytuacji wyżej opisanej nie daje zakładowi pracy podstawy do wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę w normalnym trybie? Czy jest jakaś możliwość - poza rozwiązaniem umowy o pracę z winy pracownika lub wypowiedzeniem zmieniającym i wypłatą dodatku wyrównawczego do chwili uzyskania wieku emerytalnego - dzięki której zakład pracy może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem podlegającym ochronie przedemerytalnej? Co zrobić w sytuacji, kiedy zakład pracy nie zamierza nadal zatrudniać pracownika?

1. Ochrona przedemerytalna nie dotyczy wcześniejszej emerytury

Pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, nie można wypowiedzieć umowy o pracę, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Nabycie prawa do emerytury uzależnione jest więc od spełnienia 2 przesłanek: wieku pracownika oraz jego okresu składkowego i nieskładkowego. Powszechny wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę obejmuje także pracowników, których powszechny wiek emerytalny został obniżony (55 i 60 lat) ze względu na szczególne warunki pracy lub pracę w szczególnym charakterze, np. pracownicy kolei czy górnicy.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: