eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Wymiar urlopu wypoczynkowego - zasada proporcjonalności

Wymiar urlopu wypoczynkowego - zasada proporcjonalności

2009-05-04 13:15

Urlop proporcjonalny może przysługiwać pracownikowi zarówno w związku z ustaniem i podjęciem zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego, jak i w czasie trwania zatrudnienia. Zasada proporcjonalności przy urlopie wypoczynkowym polega na tym, że wymiar urlopu za dany rok kalendarzowy ustalasz odpowiednio (proporcjonalnie) do długości okresu zatrudnienia pracownika w Twojej firmie w danym roku.

Przeczytaj także: Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego?

Rozważamy następujący przypadek: Pan Jan 1 stycznia 2009 r. nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych. Dnia 22 maja 2009 r. rozwiązaniu uległ z nim stosunek pracy u dotychczasowego pracodawcy, przy czym do dnia rozwiązania stosunku pracy pracownik wykorzystał już urlop wypoczynkowy w wymiarze 16 dni roboczych. Nowy stosunek pracy z innym pracodawcą nawiązał on 1 lipca 2009 r.

U poprzedniego pracodawcy panu Janowi przysługiwał urlop proporcjonalny w wymiarze 11 dni przepracował 5 miesięcy z 26 dni = 10,833 dnia, co po zaokrągleniu w górę daje 11 dni). Pracownik przed rozwiązaniem umowy o pracę wykorzystał 16 dni roboczych urlopu, a więc o 5 więcej niż mu przysługiwało.

U nowego pracodawcy z dniem podjęcia pracy nabył on prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 13 dni roboczych [6/12 do końca roku zostało 6 miesięcy z 26 dni (pełny wymiar urlopu przysługujący pracownikowi ze stażu pracy) = 13 dni]. Ponieważ jednak u poprzedniego pracodawcy pan Jan skorzystał z urlopu w wyższym wymiarze niż wynikający z zastosowania zasady proporcjonalności, to urlop u nowego pracodawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu i wynosi 8 dni roboczych (13 dni 5 dni = 8 dni).

Zapamiętaj!
  • Liczba dni urlopu należnego pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć liczby dni urlopu przysługującego pracownikowi w danym roku kalendarzowym stosownie do jego stażu pracy.
  • W przypadku podjęcia zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego pracownikowi uprawnionemu do kolejnego urlopu wypoczynkowego urlop ten przysługuje w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku.
  • Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z zastosowania zasady proporcjonalności, u nowego pracodawcy przysługuje urlop w odpowiednio niższym wymiarze.
  • Pracownikowi powracającemu w ciągu roku kalendarzowego do pracy u dotychczasowego pracodawcy po trwającym co najmniej miesiąc okresie niewykonywania pracy określonym w przepisach (np. po urlopie wychowawczym) przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego.
  • Ustalając wymiar urlopu proporcjonalnego, niepełny dzień urlopu oraz niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrąglasz w górę do pełnego dnia/miesiąca kalendarzowego.
  • Ustalając urlop proporcjonalny w czasie trwania zatrudnienia, nie uwzględniasz niepełnych miesięcy kalendarzowych urlopu bezpłatnego lub innego okresu niewykonywania pracy, w ciągu którego pracownik nie nabywa prawa do urlopu. Traktujesz je tak, jakby w tym czasie pracownik pracował.
  • Jeżeli ww. okresy obejmują części miesięcy kalendarzowych, za miesiąc uważa się łącznie 30 dni.
  • Ustalając urlop proporcjonalny przysługujący pracownikowi w roku, w którym nabył on u danego pracodawcy prawo do urlopu w wyższym wymiarze, uwzględniasz wyższy wymiar tego urlopu.
  • W razie rozwiązania stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego pracownikowi u dotychczasowego pracodawcy przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u niego w tym roku.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: