eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Urlop wypoczynkowy a zmiana pracodawcy

Urlop wypoczynkowy a zmiana pracodawcy

2010-05-26 13:00

W przypadku gdy w trakcie roku kalendarzowego pracownikowi uprawnionemu do urlopu ustaje dany stosunek pracy, to przysługuje mu u dotychczasowego pracodawcy w tym roku urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed jego ustaniem pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub wyższym wymiarze.

Przeczytaj także: Urlop wypoczynkowy - wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Przykład:
Pracownik nabywa z dniem 1 stycznia 2010 r. prawo do 26 dni urlopu z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony. Jednak na skutek złożonego w styczniu wypowiedzenia kończy zatrudnienie u tego pracodawcy z dniem 30 kwietnia 2010 r. W momencie odebrania wypowiedzenia należy dokonać proporcjonalnego zmniejszenia urlopu do 4/12 z 26 dni = 8,67 dnia, czyli 9 dni urlopu. Jeśli okaże się jednak, że przed rozwiązaniem umowy pracownik już wykorzystał więcej dni urlopu, niż wynika z zasady proporcji, np. 15 dni, to pracodawca nie może już "odzyskać" (np. przez potrącenie wynagrodzenia itp.) udzielonego urlopu. Może go odzyskać co najwyżej kolejny pracodawca - o tym w dalszej części tekstu.

Kiedy niższy wymiar urlopu u kolejnego pracodawcy?

Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze wyższym niż wynikający z zasady proporcjonalności, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze.

Przykład:
Pracownik, którego roczny wymiar urlopu wynosi 26 dni, od stycznia do kwietnia 2010 r. był zatrudniony u pracodawcy A. Następnie we wrześniu 2010 r. zatrudnił się u pracodawcy B. Za czas pracy u pracodawcy A przysługiwało mu 4/12 z 26 dni = 8,67 dnia, czyli 9 dni urlopu. Jednak pracownik wykorzystał aż 15 dni urlopu. W związku z tym, chociaż u pracodawcy B również powinien nabyć prawo do 9 dni urlopu (4/12 x 26 dni), nowy pracodawca może odjąć od tych 9 dni tę "nadwyżkową" część wykorzystanego urlopu pracownika u pracodawcy A, która mu nie przysługiwała (15 dni wykorzystanych u pracodawcy A - 9 dni przysługujących wraz z rozwiązaniem umowy = 6 dni). U pracodawcy B pracownikowi będzie zatem przysługiwał urlop w wymiarze 3 dni (9 dni wynikających z proporcji - 6 dni udzielonych ponadwymiarowo u pracodawcy A). Gdyby jednak pracownik zatrudnił się u pracodawcy B dopiero w 2011 r., pracodawca B nie mógłby już odjąć sobie urlopu za 2010 r. nabytego u pracodawcy A.

Urlop przy zatrudnieniu u nowego pracodawcy w trakcie trwania kolejnego roku

Pracownik nabywa prawo do urlopu proporcjonalnego u nowego pracodawcy, gdy podjął u niego pracę w tym samym roku kalendarzowym, w którym ustał jego poprzedni stosunek pracy. Jeśli pracownik podjął pracę w trakcie trwania kolejnego roku kalendarzowego, to ma prawo tylko do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca tego roku. Pracownik nie nabywa w tym przypadku prawa do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze.

Przykład:
W firmie A pracownik był zatrudniony w okresie styczeń - październik 2009 r. Natomiast w firmie B zatrudnił się na czas nieokreślony od marca 2010 r. W związku z tym w firmie B pracownik nabywa w marcu 2010 r. prawo do urlopu za 10 miesięcy pracy w 2010 r. Nawet w sytuacji, gdyby pracownik wykorzystał u pracodawcy A w 2009 r. więcej dni urlopu, niżby wynikało to z zasady proporcjonalności, to nie ma to już dla pracodawcy B żadnego znaczenia i nie obniża on pracownikowi wymiaru urlopu w firmie B.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: