eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Okres wypowiedzenia: liczy się staż zakładowy

Okres wypowiedzenia: liczy się staż zakładowy

2008-04-08 10:00

Rozpatrzmy następującą sytuację: Pracownik zatrudniony jest u tego samego pracodawcy na podstawie kilku umów o pracę, między którymi wystąpiły przerwy (np. praca u innych pracodawców). Czy w takiej sytuacji okresy te podlegają sumowaniu dla ustalenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony? Kodeks pracy nie odpowiada na to pytanie wprost. W kwestii tej wypowiedział się jednak Sąd Najwyższy.

Przeczytaj także: Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Zgodnie z art. 36.§1 kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy bezterminowej uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Do takiego okresu zatrudnienia wlicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeśli zmiana pracodawcy nastąpiła z powodu przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę (zgodnie z art. 231k.p) a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika (art. 36 § 11 k.p).

Kodeks pracy posługuje się w powyższym pojęciem „okresu zatrudnienia”. Nie wyjaśnia jednak, co ono oznacza. Okres pracy u danego pracodawcy może oznaczać zarówno jedno zatrudnienie (ostatnie), jak i sumę ostatniego oraz wcześniejszych. Problem ten wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z dnia 15 stycznia 2003 r. (sygn. akt III PZP 20/02)

Zapytanie skierowane do Sądu Najwyższego dotyczyło zagadnienia: "czy zatrudnienia u tego samego pracodawcy na podstawie kilku umów o pracę, między którymi wystąpiły przerwy, podlegają sumowaniu dla ustalenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (art. 36 § 1 k.p.)?”

Sąd Najwyższy orzekł, że przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony należy uwzględnić wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, co w konsekwencji oznacza, że uwzględnić należy także okresy przerywanego zatrudnienia.

Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że wykładnia przepisu art. 36 § 1 k.p. uwzględniająca w pojęciu ”okresu zatrudnienia u danego pracodawcy” również poprzednie zatrudnienia, pozwala na elastyczne kształtowanie zatrudnienia, a także liczy się zarówno z interesami pracodawcy, jak i pracownika.

Warto w tym miejscu także dodać, że do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, wlicza się okres wypowiedzenia tej umowy.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: