eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zmiany w urlopach i zasiłkach macierzyńskich

Zmiany w urlopach i zasiłkach macierzyńskich

2006-12-19 13:30

Od 19 grudnia 2006 r. wchodzą w życie nowelizacje Kodeksu pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Nowe przepisy m.in. wydłużają okres urlopu macierzyńskiego i okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego, określają także nowe zasady ustalania uprawnień do zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie.

Przeczytaj także: Dla kogo i kiedy zasiłek macierzyński?

Od 19 grudnia urlop macierzyński oraz zasiłek macierzyński przysługują w wymiarze: 18 tygodni (126 dni) przy pierwszym porodzie; 20 tygodni (140 dni) przy każdym następnym porodzie; 28 tygodni (196 dni) w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Do 18 tygodni wydłużony został także maksymalny okres korzystania z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie.

Po nowelizacji zmianie uległ wiek dziecka, którego przyjęcie na wychowanie uprawnia do urlopu macierzyńskiego, zmieniły się też warunki przyznawania tego urlopu rodzinom zastępczym. Obecnie urlop przysługuje gdy:
  • przyjmuje się na wychowanie dziecko do 7 lat i równocześnie występuje do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia, lub
  • przyjmuje się na wychowanie dziecko do 7 lat jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem.

W przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, uprawnienie do urlopu i zasiłku przysługuje do wieku 10 lat.

Urlopy i zasiłki macierzyńskie w nowym wymiarze dotyczą osób, które nabyły do nich prawo począwszy od 19 grudnia 2006 r., a także osoby, które w dniu 19 grudnia 2006 r. były w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego. Ponadto zasiłek macierzyński będzie wypłacany przez dłuższy okres także tym pracownicom, które urodziły dziecko w 2006 r. lecz do dnia 19 grudnia nie wykorzystały całego urlopu macierzyńskiego w dotychczasowym wymiarze, oraz w tym dniu nie korzystają z urlopu macierzyńskiego w związku z przerwą w tym urlopie spowodowaną pobytem dziecka w szpitalu, bądź korzystaniem z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego.

Urlop macierzyński wydłuża się z mocy ustawy i nie trzeba składać w ZUS-ie ani u pracodawcy wniosku w tej sprawie.

 

1 2 3

następna

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: