eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Dłuższe urlopy macierzyńskie

Dłuższe urlopy macierzyńskie

2006-11-22 12:20

Nowela Kodeksu pracy wydłuża urlopy macierzyńskie o 2 tygodnie. Nowy wymiar urlopu macierzyńskiego będzie wynosił: 18 tygodni - przy pierwszym porodzie, 20 tygodni - przy każdym następnym porodzie, 28 tygodni - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Przeczytaj także: Urlopy macierzyńskie wydłużone od 2009 r.

Przypomnijmy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi:
  • 16 tygodni – przy pierwszym porodzie,
  • 18 tygodni – przy każdym następnym porodzie,
  • 26 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Urlop udzielany na warunkach urlopu macierzyńskiego

Nowela podwyższa również o 2 tygodnie wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego dla pracowników, którzy przyjmują dziecko na wychowanie i występują do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia.

Jeżeli pracownik, o którym mowa wyżej, przyjmie dziecko w wieku do 7. roku życia, ma prawo do 8 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Uwaga!
Wymiar urlopu w tym przypadku jest uzależniony od wieku dziecka, które pracownik przyjął na wychowanie. Należy pamiętać, że wymiar tego urlopu będzie ulegał stopniowej redukcji.

W ustawie z 18 października 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy znajduje się przepis, zgodnie z którym ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. A zatem nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na ogłoszenie ustawy.


„Portal FK” to serwis umożliwiający indywidualne konsultowanie swoich wątpliwości w zakresie podatków dochodowych, VAT, rachunkowości i ZUS. Możesz zadać pytanie z danej dziedziny.

oprac. : Portal FK Portal FK

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: