eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Dłuższy urlop macierzyński w 2012 roku

Dłuższy urlop macierzyński w 2012 roku

2011-11-09 13:42

Urlop macierzyński od 2012 roku ulega wydłużeniu o kolejne dwa lub trzy tygodnie. W takim wymiarze z urlopu tego będą mogły korzystać pracownice i pracownicy-ojcowie także w roku 2013. Zaś poczynając od roku 2014 wydłuży się on o kolejne 2 tygodnie. Należy przy tym pamiętać, że chodzi tutaj o dodatkowy urlop macierzyński, a nie podstawowy.

Przeczytaj także: Dodatkowy urlop macierzyński od 2010r.

Podstawowy wymiar urlopu macierzyńskiego został określony w art. 180 Kodeksu pracy i wynosi on:
  1. 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  2. 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  3. 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  4. 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  5. 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Poczynając od 2010 r. jednak pracownicom przysługuje prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego (por. art. 1821 K.p.). Docelowo wymiar tego urlopu sięgnie sześciu bądź ośmiu dodatkowych tygodni. Ustawodawca jednak powyższe rozłożył w czasie. We wskazanym wyżej wymiarze urlop ten będzie przysługiwał pracownicom dopiero od 2014 r. W latach 2010-2011 dodatkowy urlop macierzyński wynosił odpowiednio 2 i 3 tygodnie. Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego w 2012 jak i 2013 roku będzie podwojony w stosunku do tego, który obowiązywał wcześniej i wyniesie odpowiednio 4 i 6 tygodni.

To, który z limitów przysługuje pracownicy (mniejszy lub większy) zależy od tego, ile dzieci urodziła przy jednym porodzie. I tak niższy (w 2012 r. 4-tygodniowy) dodatkowy urlop macierzyński będzie przysługiwał pracownicy, która przy jednym porodzie urodzi jedno dziecko. Wyższy (w 2012 r. 6-tygodniowy) urlop będzie natomiast przysługiwał wszystkim tym pracownicom, które podczas jednego porodu urodzą więcej niż jedno dziecko. Nie ma tutaj natomiast znaczenia to (w odróżnieniu od podstawowego urlopu macierzyńskiego), czy podczas porodu urodzi się dwójka, trójka czy jeszcze większa liczba dzieci. Za każdym razem wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest taki sam.

Jak zatem łatwo policzyć, np. w przypadku urodzenia jednego dziecka długość urlopu macierzyńskiego w 2012 r. może wynieść nawet 24 tygodnie, w przypadku dwójki pociech 37 tygodni, gdy urodzą się trojaczki to aż 39 tygodni itd.

Urlop ten jest udzielany jednorazowo w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności w zależności od wyboru uprawnionego (pracownica nie musi zatem skorzystać z niego w pełnym wymiarze). Pracownica korzystająca z dodatkowego urlopu macierzyńskiego korzysta z tych samych praw i ochrony, jak pracownica korzystająca z podstawowego urlopu macierzyńskiego.

Warto pamiętać, że pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, z którego nie musi skorzystać – ma on charakter fakultatywny. Urlop ten jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Pracodawca udziela go na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Co ważne, pracodawca jest tutaj obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy, a więc urlopu musi udzielić.

Ponadto pracownica uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego może łączyć korzystanie z niego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który go udzielił. W takim przypadku jednak możliwe jest zatrudnienie w wymiarze nie przekraczającym ½ etatu. Podjęcie pracy następuje tutaj na pisemny wniosek pracownicy składany na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. We wniosku tym trzeba m.in. wskazać wymiar czasu pracy oraz okres, przez który pracownica zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy. Jeżeli wystąpi taka sytuacja, dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy. Oczywiście, podobnie jak przy udzielaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, w przypadku złożenia przez pracownicę wniosku o podjęcie pracy na część etatu podczas tego urlopu, pracodawca jest obowiązany go uwzględnić.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: