eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo konsumenckie › Wanienki dla dzieci pod lupą Inspekcji Handlowej. Są nieprawidłowości

Wanienki dla dzieci pod lupą Inspekcji Handlowej. Są nieprawidłowości

2022-08-29 04:59

Wanienki dla dzieci pod lupą Inspekcji Handlowej. Są nieprawidłowości

Dziecko © anyka - fotolia.com

Pojawienie się w domu nowonarodzonego domownika wymaga stworzenia mu komfortowych warunków do codziennej kąpieli. To oznacza, że świeżo upieczeni rodzice stają przed koniecznością wyboru wanienki dla dziecka. Czy oferowane na rynku wanienki spełniają normy bezpieczeństwa? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza najnowsza kontrola IH.

Przeczytaj także: Bezpieczna majówka z grillem

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


 • Czy kupujemy bezpieczne wanienki dla dzieci?
 • Jak bezpiecznie użytkować artykuły kąpielowe?
 • Jakie wyniki dały testy laboratoryjne wanienek?

6 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (Gdańsk, Katowice, Kielce, Opole, Poznań, i Warszawa) przeprowadziło kontrolę ocena bezpieczeństwa artykułów kąpielowych dla dzieci w tym wanienek do kąpieli, stojaków oraz innych pomocy do kąpieli, które nie są stosowane jako wolnostojące.

Kontrolę prowadzono pod kątem prawidłowości oznakowania oraz cech konstrukcyjnych, w tym poprzez przeprowadzenie badań laboratoryjnych w oparciu o wymagania określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, z uwzględnieniem kryteriów zawartych w normie PN-EN 17072:2019-032, jak również eliminowanie z rynku tych produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

Kontrolami objęto 27 przedsiębiorców, w tym: 18 placówek detalicznych, 4 placówki detaliczne wielkopowierzchniowe, 3 sprzedawców hurtowych oraz 2 producentów. Łącznie skontrolowano 55 partii dziecięcych artykułów do kąpieli. Ogółem zakwestionowano 15 partii produktów (co stanowi 27,3% wszystkich skontrolowanych), z czego w 2 z nich stwierdzono wady stwarzające zagrożenie dla użytkowników.

W trakcie kontroli inspektorzy wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej pobrali próbki 9 modeli artykułów kąpielowych dla dzieci (7 wanienek dla dzieci i 2 stojaki do wanienek) i przekazali je do badań laboratoryjnych w zakresie wymagań mechanicznych określonych w normie PN-EN 17072:2019- 03. Testy dały wyniki negatywne w przypadku 2 próbek wanienek kąpielowych (22,2% przebadanych laboratoryjnie). W wyniku badań stwierdzono słabą wytrzymałość materiałową, zastosowanie etykiet o słabej przyczepności, występowanie niewłaściwych otworów.

Uchybienia w zakresie oznakowania stwierdzono łącznie w 13 partiach produktów, co daje 23,6%. Ujawnione nieprawidłowości to głównie: niekompletne zapisy w instrukcji użytkowania – 7 przypadków, brak na opakowaniu/bezpośrednio na produkcie informacji/ostrzeżeń słownych lub w formie piktogramu – 4 przypadki, brak instrukcji/ostrzeżeń w punkcie sprzedaży – 4 przypadki.

Działania Inspekcji Handlowej: nieprawidłowości stwierdzono u 9 przedsiębiorców, tj. w 1/3 skontrolowanych podmiotów gospodarczych. Uzupełnienie uchybień w oznakowaniu następowało zazwyczaj jeszcze w toku prowadzonych czynności kontrolnych, niejednokrotnie w porozumieniu z podmiotami odpowiedzialnymi za wprowadzenie tych produktów na rynek lub produkty były wstrzymywane od sprzedaży do czasu jego poprawy.

Z kolei w przypadku partii produktów zakwestionowanych z uwagi na wady konstrukcyjne, kontrolowani przedsiębiorcy wstrzymali w trybie natychmiastowym ich dalszy obrót. W następstwie przeprowadzonych działań kontrolnych wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej wystosowali do przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów na rynek 10wystąpień pokontrolnych/pism informujących o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie oznakowania wraz z wnioskami o usunięcie uchybień. Szczegółowe informacje dostępne są w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

Do UOKiK wpłynęły akta kontroli dotyczące obu zakwestionowanych laboratoryjnie wanienek dla dzieci. W jednym przypadku zostało wszczęte postępowania administracyjne. Analiza akt w drugim przypadku jest w toku.

Przeprowadzone kontrole wykazały nieprawidłowości w nieco ponad 1/4 skontrolowanych partii artykułów kąpielowych dla dzieci, z czego w dwóch przebadanych laboratoryjnie próbkach stwierdzono nieprawidłowości konstrukcyjne. Ponadto, kontrola pokazała, że w blisko 24% skontrolowanych produktów były braki w oznakowaniu. Prezes UOKiK zdecydował o poddaniu kontroli tej grupy artykułów przeznaczonych dla małych dzieci mając na uwadze efekty wcześniejszych kontroli interwencyjnych Inspekcji Handlowej, które ujawniły wady w konstrukcji wanienek dziecięcych.

fot. anyka - fotolia.com

Dziecko

Artykuły kąpielowe dla dzieci nie zapewniają dziecku bezpieczeństwa podczas kąpieli


Jak bezpiecznie użytkować artykuły kąpielowe?
 • Pamiętaj, że artykuły kąpielowe dla dzieci nie zapewniają dziecku bezpieczeństwa podczas kąpieli.
 • W trakcie kąpieli wanienka lub stojak z wanienką powinna znajdować się na stabilnym podłożu.
 • Zawsze sprawdź prawidłowe umocowanie i stabilność wanienki na stojaku.
 • Nie ustawiaj wanienki dla dzieci na podwyższonej powierzchni nieprzeznaczonej dla tego produktu, np. stole.
 • Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki w wanience, nawet na kilka chwil. Jeśli musisz wyjść z pomieszczenia, zabierz dziecko ze sobą.
 • Podczas kąpieli bądź w ciągłym kontakcie z dzieckiem.
 • Sprawdź, czy artykuł do kąpieli jest zaopatrzony w piktogram ostrzegający przez niebezpieczeństwem utopienia się dziecka jeśli zostanie pozostawione samo. UWAGA -malutkie dzieci mogą się utopić w bardzo krótkim czasie, w bardzo niewielkich ilościach wody.
 • Woda do kąpieli powinna mieć około 37˚C. Zanim włożysz maluszka do wanienki, sprawdź temperaturę. Możesz użyć termometru lub zanurzyć w wodzie łokieć - jeśli nie poczujesz chłodu ani wyraźnego ciepła woda jest odpowiednia.
 • Nie korzystaj z produktu, jeżeli jakikolwiek element jest uszkodzony lub zgubiony.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: