eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Kiedy plan miejscowy zostanie unieważniony?

Kiedy plan miejscowy zostanie unieważniony?

2016-11-08 00:20

Kiedy plan miejscowy zostanie unieważniony?

Kiedy plan miejscowy zostanie unieważniony? © rh2010 - Fotolia.com

Jaka jest zależność miedzy treścią studium uwarunkowań a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? Jakie są konsekwencje naruszenia procedury planistycznej, czyli w jakich sytuacjach ustalenia planu miejscowego zostaną unieważnione?

Przeczytaj także: Skarga na uchwałę gminy. Kto może ją wnieść?

W myśl art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym istotne naruszenie trybu i zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, sprawiają, że uchwała rady gminy w całości lub części podlega unieważnianiu. Idąc dalej, za art. 20 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń stadium, a w myśl art. 15 wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.
Wszystkie przywołane powyżej przesłanki prawne odnoszą się do studium, które jest kluczowe przy uchwalaniu każdego planu miejscowego. To właśnie brak zgodności z jego treścią daje podstawy do zaskarżenia uchwalonego przez gminę aktu planistycznego – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl.

fot. rh2010 - Fotolia.com

Kiedy plan miejscowy zostanie unieważniony?

Studium musi poprzedzać plan. Nie może być ono uchwalone równocześnie z planem.


Co więcej, jak wynika z zacytowanych powyżej norm prawnych, studium musi poprzedzać plan. Oznacza to, że nie może być ono uchwalone przykładowo równocześnie z planem (co potwierdza m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygnatura akt: II OSK 626/14). Co do zasady ustalenia studium nie mogą zostać dopasowane do będącego dopiero na etapie projektu planu. We wspominanej tu sprawie gmina najpierw uchwaliła projekt, po czym okazało się ze kłóci się on z treścią studium, przystąpiła więc również do wprowadzania zmian w tym drugim dokumencie. Takie działania są rażącym naruszeniem procedury planistycznej.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: