eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Sprawdź, ile dni urlopu udzielić pracownikowi

Sprawdź, ile dni urlopu udzielić pracownikowi

2016-06-01 12:48

Sprawdź, ile dni urlopu udzielić pracownikowi

Ile urlopu należy się nowemu pracownikowi? © alphaspirit - Fotolia.com

Pracownikowi przysługuje albo 20 dni, albo 26 dni urlopu w trakcie roku. Mniej dni wypoczynku mają ci, których staż pracy wynosi mniej niż 10 lat, a więcej ci, którzy mają za sobą co najmniej 10 lat stażu pracy. Do stażu pracy, oprócz przepracowanych lat na umowie o pracę (także za granicą), zalicza się również i lata nauki.

Przeczytaj także: Niezbywalne prawo do urlopu

Pracodawca musi pamiętać, że to, ile urlopu należy się pracownikowi, determinuje nie tylko okres, jaki przepracował w firmie, ale też i wymiar jego czasu pracy, jego wykształcenie czy współpraca z poprzednimi pracodawcami. Co więcej, podstawą do wyliczenia urlopu u polskiego pracodawcy są też okresy zatrudnienia odbyte w zagranicznej firmie.

Liczba dni urlopu nie zależy natomiast od branży i zajmowanego stanowiska, przebiegu stosunku pracy czy jego zakończenia. Nie ma zatem znaczenia, z jakiej przyczyny pracownik zakończył umowę z poprzednim szefem. Bez znaczenia pozostają również przerwy (i ich długość) w zatrudnieniu. Jeśli ktoś raz był pracownikiem, wlicza mu się to w jego „ogólną” historię zatrudnienia.

Pierwsza umowa o pracę


Jeśli zatrudniamy studenta lub absolwenta szkoły wyższej, koniecznie należy zajrzeć do jego świadectw ukończenia uczelni. Do okresu pracy pracownika, od którego zależy ilość dni urlopu, ustawodawca wlicza z tytułu ukończenia:
  • szkoły wyższej (za taką należy przyjmować zarówno ukończone studia licencjackie, jak i magisterskie) – 8 lat,
  • szkoły policealnej – 6 lat,
  • średniej szkoły zawodowej – czas trwania nauki przewidziany programem nauczania, ale maksymalnie 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata oraz
  • zasadniczej szkoły zawodowej lub innej równorzędnej – czas trwania nauki przewidziany programem nauczania, ale maksymalnie 3 lata.

fot. alphaspirit - Fotolia.com

Ile urlopu należy się nowemu pracownikowi?

Pracownikowi przysługuje albo 20 dni, albo 26 dni urlopu w trakcie roku. Mniej dni wypoczynku mają ci, których staż pracy wynosi mniej niż 10 lat, a więcej ci, którzy mają za sobą co najmniej 10 lat stażu pracy.


Jeśli ktoś ukończył więcej niż jedną szkołę, do wymiaru urlopu wypoczynkowego wlicza się tylko jeden okres – ten, który dotyczy ostatnio ukończonej szkoły. Przy zatrudnianiu osoby, która swoją pierwszą pracę na umowie o pracę ma już za sobą, do stażu pracy oprócz ukończonej uczelni wlicza się oczywiście też okres, jaki przepracowała jako etatowiec.

Podpisanie pierwszej umowy o pracę nie uprawnia automatycznie do 20 dni urlopu. Prawo do wypoczynku uzyskuje się z każdym przepracowanym miesiącem w proporcji 1/12 urlopu przysługującego pracownikowi po przepracowaniu roku. Kiedy zatem przedsiębiorca zatrudnia świeżego pracownika 1 dnia miesiąca, pracownik po przepracowaniu tego miesiąca może pójść jedynie na 1,66-dniowy urlop (20 dni*1/12 = 1,66).

Przydatne linki:
Kodeks pracy


Przepracowany miesiąc nie zawsze pokrywa się z miesiącem kalendarzowym. Zależy to od chwili zawarcia pierwszego stosunku służbowego. I tak, jeśli umowę o pracę z pracownikiem podpisujemy:
  • 1 dnia miesiąca – o urlop będzie się mógł ubiegać ostatniego dnia miesiąca,
  • w trakcie miesiąca, np. 4 maja – miesiąc pracy minie 3 czerwca,
  • w grudniu – pracownik nie będzie miał prawa do urlopu w grudniu, ale wraz z początkiem stycznia nabędzie prawo do kolejnego urlopu, za cały kolejny rok.

Dwie umowy o pracę


Kiedy podwładnego łączą równolegle dwie lub więcej umowy o pracę, do stażu pracy wlicza się okres poprzedniego, niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed rozwiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Katarzyna Miazek,

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: