eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracyAktualności › Urlop wychowawczy 2015: do podziału między rodziców

Urlop wychowawczy 2015: do podziału między rodziców

2014-12-13 20:14

Urlop wychowawczy 2015: do podziału między rodziców

Urlop wychowawczy dla obojga rodzców © WavebreakMediaMicro - Fotolia.com

W roku 2015, tak samo jak w 2014, urlop wychowawczy będzie liczył 36 miesięcy. Z urlopu tego rodzice mogą do momentu ukończenia przez dziecko pięciu lat. Zmiany korzystne dla rodziców wprowadziła nowelizacja Kodeksu pracy z 2013 roku, dostosowująca polskie przepisy o urlopie wychowawczym do prawa UE.

Przeczytaj także: Urlop wychowawczy w 2016: więcej czasu na wykorzystanie

Zmiany wprowadzone w roku 2013 ułatwiają dzielenie czasu urlopu wychowawczego pomiędzy oboje rodziców lub opiekunów dziecka. Urlopom wychowawczym poświęcony jest cały artykuł 186 Kodeksu pracy.

Prawo do urlopu wychowawczego ma pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, przy czym do owego sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się również poprzednie okresy zatrudnienia. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika, może być on wykorzystany najwyżej w 5 częściach.

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop może być udzielony nie później niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia. Jeśli jednak dziecko jest niepełnosprawne (z orzeczoną niepełnosprawnością), to urlop wychowawczy może być udzielony do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Dla obojga rodziców

Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z 36 miesięcy urlopu. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. Na urlopie mogą być jednocześnie oboje z rodziców (lub opiekunów) dziecka, jednak nie dłużej niż przez 4 miesiące. Jeśli jeden z rodziców nie wykorzysta "swojego" miesiąca, łączny wymiar urlopu wychowawczego skróci się o ten czas.

Pojedynczy rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w pełnym wymiarze do 36 miesięcy, jeżeli drugi rodzic dziecka nie żyje, drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska, drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

Szczególna ochrona podczas urlopu

Od dnia złożenia przez pracownika wniosku o urlop wychowawczy aż do zakończenia tego urlopu pracodawca nie może zwolnić pracownika - nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę jest dopuszczalne tylko w razie upadłości lub likwidacji firmy, a także gdy zajdą przyczyny do zwolnienia z winy pracownika.


Na urlopie wychowawczym można "dorabiać". Pracownik w trakcie urlopu może podjąć pracę u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo własną działalność. Może także podjąć naukę lub szkolenie. Warunek jest jeden - dodatkowa praca lub nauka nie może ograniczać sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie (za zgodą pracodawcy) albo po zawiadomieniu pracodawcy najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego powrotu do pracy. Po powrocie do pracy pracodawca powinien zatrudnić pracownika na tym samym stanowisku albo na stanowisku równorzędnym. Wynagrodzenie po powrocie z urlopu wychowawczego nie może być niższe od wynagrodzenia w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

W czasie korzystania z urlopu wychowawczego prawo do urlopu wypoczynkowego nie ulega przedawnieniu.
Przeczytaj także: Urlop wychowawczy w 2014 Urlop wychowawczy w 2014

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (2)

 • to mam pytanie

  aniaheh / 2015-03-05 20:34:56

  Moja córka urodziła się w czerwcu 2011 roku czy mi i mężowi też przysługuje urlop wychowawczy do ukończenia 5 lat?? Czy to tylko dla dzieci urodzonych w 2015 roku? Ja wykorzystałam 3 miesiące urlopu wychowawczego reszty nie wykorzystaliśmy ani ja ani mąż. odpowiedz ] [ cytuj ]

 • on pracownik, ona przedsiębiorca - urlop

  Konto usunięte / 2015-03-28 22:09:33

  Witam,
  Prowadzę działalność gospodarczą i odprowadzam dobrowolną składkę chorobową. W listopadzie 2014 roku urodziłam syna. Od tego czasu do 29.04.2015 przebywam na zasiłku macierzyńskim (czyli 22 tygodnie zasiłkowania). Czy mój mąż będący pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony, umowę o pracę u innego pracodawcy może od 30.04.2015 kontynuować urlop macierzyński?
  ZUS poinformował pracodawcę męża, że mnie jako przedsiębiorcy nie przysługuje urlop macierzyński tylko zasiłek macierzyński. Ale jeśli pracodawca udzieli urlopu mężowi to ZUS wypłaci zasiłek - "Kontrola uprawnień pracowniczych wynikających ze stosunku pracy, w szczególności prawidłowości udzielania pracownikom urlopów związanych z macierzyństwem i ojcostwem nie należy do kompetencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W razie udzielenia przez pracodawcę odpowiedniego urlopu, za okres tego urlopu przysługuje zasiłek macierzyński, o ile spełnione są warunki wymagane przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.)."

  Pracodawca zakwestionował prawo męża do urlopu macierzyńskiego powołując się na zapis, że w moim przypadku nie ma urlopu a tylko zasiłek.
  Czy jest to słuszne podejście? Czy w takim przypadku podział o którym mowa w kodeksie pracy nie obowiązuje? odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: