eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Przekształcenie spółki jawnej i partnerskiej w inną spółkę osobową

Przekształcenie spółki jawnej i partnerskiej w inną spółkę osobową

2014-12-08 12:32

Przekształcenie spółki jawnej i partnerskiej w inną spółkę osobową

Przekształcenie spółki jawnej i partnerskiej w inną spółkę osobową © milkmanx - Fotolia.com

Przekształcenie spółki polega na zmianie formy prawnej spółki. Procedura przekształcenia jest czasochłonna i w wysokim stopniu sformalizowana. Jednakże, Kodeks Spółek Handlowych przewiduje uproszczenie procedury przekształceniowej min. w przypadku przekształcenia spółki jawnej i partnerskiej w której wszyscy wspólnicy prowadzą sprawy spółki, w inną spółkę osobową (art. 582 k.s.h.)

Przeczytaj także: Przekształcenie spółki komandytowej. Jaka forma prawna będzie najlepsza?

Należy bowiem wskazać, że w Ustawodawca w art. 582 k.s.h. zdecydował się na wprowadzenie istotnych ułatwień do procedury przekształceniowej. Mianowicie przy przekształceniu spółki partnerskiej lub jawnej w inną osobową (z zastrzeżeniem, że wszyscy wspólnicy prowadzą sprawy spółki) nie jest konieczne przygotowanie: planu przekształcenia i wskazanych w art. 558 § 2 k.s.h. załączników w tym wyceny środków majątkowych, sprawozdania finansowego. Przedmiotowy tryb uproszczony nie przewiduje również wydania opinii przez biegłego rewidenta.

Sama procedura ogranicza się, więc do:
  1. powzięcia jednomyślnej uchwały
  2. złożenia oświadczeń o przekształceniu
  3. wpisu przekształcenia do rejestru i ogłoszenia w MSiG

Co do punktu pierwszego należy wskazać, że uchwała o przekształceniu w spółce jawnej i partnerskiej podejmowana jest przez wspólników na posiedzeniu. Za uchwałą powinni opowiedzieć się wszyscy wspólnicy(również za pośrednictwem przedstawiciela). W myśl art. 562 § 1 k.s.h. uchwała powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.

fot. milkmanx - Fotolia.com

Przekształcenie spółki jawnej i partnerskiej w inną spółkę osobową

Kodeks Spółek Handlowych przewiduje uproszczenie procedury przekształceniowej min. w przypadku przekształcenia spółki jawnej i partnerskiej w której wszyscy wspólnicy prowadzą sprawy spółki, w inną spółkę osobową.


Należy pamiętać, że przepis art. 582 k.s.h. jest przepisem o szczególnym charakterze i nie jest dopuszczalna inna jego interpretacja, jak tylko językowa. Oznacza to, że może on być stosowany jedynie w przypadku przekształcenia spółki jawnej lub partnerskiej, gdy sprawy spółki prowadzą wszyscy wspólnicy. Niedopuszczalne jest stosowanie przedmiotowego trybu odnośnie spółki komandytowej.

W kwestii odpowiedzialności wspólników należy wskazać, że w myśl art. 584 k.s.h. wspólnicy spółki przekształcanej odpowiadają za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia na dotychczasowych zasadach przez okres trzech lat, licząc od tego dnia.

Przydatne linki:
Kodeks spółek handlowych


Warto w tym miejscu powołać się na orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r., o sygn. akt VI ACa 565/06, zgodnie z którym „Nie za każde zobowiązanie przekształcanej spółki osobowej odpowiadają dawni wspólnicy, zależy to bowiem od rodzaju kontraktu. Zasadniczą kwestią jest moment powstania długu.”

Termin wskazany wyżej jest terminem zawitym. Zostało to potwierdzone wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2009 r., sygn. akt I CSK 333/2008 „Termin trzyletni, o którym mowa w art. 574 k.s.h.jest terminem zawitym, z jego upływem odpowiedzialność wspólników wygasa, a skutek ten sąd uwzględnia z urzędu."

Konkludując należy wskazać, że Ustawodawca przewiduje istotne ułatwienia od rygorystycznej procedury przekształceniowej jednakże dotyczą one przede wszystkim spółki jawnej i w mniejszym stopniu spółki partnerskiej.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: