eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Przekształcenie spółki a zasada kontynuacji

Przekształcenie spółki a zasada kontynuacji

2023-08-17 00:44

Przekształcenie spółki a zasada kontynuacji

spółka przekształcona przejmuje wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej © Bacho Foto - Fotolia.com

Zgodnie z art. 553 Kodeksu Spółek Handlowych jasno wyraża się zasadę kontynuacji, według której spółka przekształcona przejmuje wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Ponadto, w §2 tego samego przepisu ustawodawca dodatkowo wskazuje, że spółka przekształcona pozostaje także podmiotem szczególnych uprawnień, takich jak zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Oznacza to, że w wyniku przekształcenia, spółka kontynuuje swoje dotychczasowe prawa i uprawnienia, a także zobowiązania i odpowiedzialności wynikające z wcześniejszej formy prawnej.

Przeczytaj także: Przekształcenie prostej spółki akcyjnej w spółkę akcyjną lub spółkę z o.o. - jakie zasady?

W Wyroku SN z dnia 13 września 2017 r. w sprawie o sygn. akt: IV CSK 603/16, stanął na stanowisku, że przekształcenie podmiotowe spółki handlowej stanowi kontynuację dotychczasowej spółki, tylko w nowej formie prawnej, co oznacza, że jest to nadal ta sama, choć nie taka sama spółka. Staje się ona jako spółka przekształcona podmiotem wszystkich praw i obowiązków spółki przekształcanej, o charakterze cywilnoprawnym i organizacyjnym (art. 551 § 1 i art. 553 KSH). Jest to podobne, ale nie tożsame z sukcesją uniwersalną, która jako skutek występuje w razie łączenia lub podziału spółek handlowych, bo w wypadku przekształcenia nie ma sukcesora (jak w przypadku nabycia spadku) i przeniesienia praw na inną osobę. Wynika to ze zmiany organizacyjno – prawnej struktury spółki przy zachowaniu tożsamości podmiotu i jest to neutralne dla praw i obowiązków, których podmiotem spółka ta cały czas pozostaje.

fot. Bacho Foto - Fotolia.com

spółka przekształcona przejmuje wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej

Zgodnie z art. 553 Kodeksu Spółek Handlowych jasno wyraża się zasadę kontynuacji, według której spółka przekształcona przejmuje wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.


Wobec powyższego, wskazać należy, że zasada kontynuacji, o której mowa w art. 553 KSH precyzyjnie określa, że spółka poddana przekształceniu jest tym samym podmiotem, której w wyniku przekształcenia zmienia się forma prawna prowadzonej przez nią działalności. SN w Postanowieniu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt: I CZ 15/20 wskazuje, że przekształcenie oznacza zatem zmianę typu spółki przy zachowaniu tożsamości podmiotowej w zakresie praw i obowiązków. W konsekwencji w przypadku przekształcenia nie dochodzi do sukcesji praw i obowiązków, nie ma poprzednika i następcy prawnego, istnieje natomiast ta sama spółka w zmienionej formie prawnej na inny ustawowy typ spółki. Tożsamość podmiotowa spółek oznacza, że spółka przekształcona nie wstępuje w prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym przysługujące spółce przekształcanej, lecz z dniem przekształcenia spółce przekształconej przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (art. 553 § 1 KSH). Dotyczy to zarówno praw i obowiązków prywatnoprawnych (art. 553 § 1 KSH), jak i publicznoprawnych (art. 553 § 2 KSH).

Dlatego też, w wyniku przekształcenia spółki treść stosunków prawnych łączących spółkę z innymi podmiotami nie ulega zmianie, nie zmienia się sytuacja jej wierzycieli, a w sferze prawa procesowego przekształcenie nie powoduje zmiany stron w procesie i wszelkie orzeczenia, które były wiążące dla spółki przekształcanej obowiązują spółkę przekształconą. Innymi słowy mówiąc, treść wszystkich stosunków prawnych, jakie łączyły spółkę przekształcaną z innymi podmiotami pozostają bez zmian. W takim przypadku nie ulega również zamianie adresat decyzji, gdyż nadal jest to ten sam podmiot, zasada ta ma zastosowanie do wszelkich decyzji administracyjnych, nie tylko do ulg, zezwoleń czy też koncesji, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: