eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoGrupypl.soc.prawo › Jednak epuap to podpis
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2022-03-03 23:54:49
  Temat: Jednak epuap to podpis
  Od: Krzysztof kw1618 <k...@g...pl>

  Art. 78 kc twierdzi, że e-podpis musi być kwalifikowany,

  OBWIES ZC ZEN I E
  M A R S ZA ŁK A S EJ M U R ZEC ZY P O S P O LI TEJ P O LS K I E J
  z dnia 14 października 2021 r.
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji
  działalności podmiotów realizujących
  zadania publiczne

  Art. 20ae. 1. Podpis zaufany wywołuje skutki prawne, jeżeli został
  utworzony lub złożony w okresie ważności środka identyfikacji
  elektronicznej, o którym mowa w art. 20aa pkt 1.
  2. Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym są
  równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu
  podpisem własnoręcznym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
  3. Nie można odmówić ważności i skuteczności podpisowi zaufanemu tylko
  na tej podstawie, że istnieje w postaci
  elektronicznej.  Czy w obrocie prywatnym, nie-publicznym odbiorca dokumentu musi ? czy
  zaledwie może uznać tak podpisany dokument ?

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1