eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2016 › poz. 960

Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 960

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2016-06-30
 • Data wydania 2016-06-10
 • Data wejścia w życie 2016-07-15
 • Data obowiązywania 2016-07-15
 • Uwagi art. 34 i art. 21 pkt 4 wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2016 r.
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2016 - wszystkie pozycje z dnia 2016-06-30

 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 960

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 959

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 958

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 956

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 955

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 954

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 953

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 952

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 951

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 950

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 949

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 948

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 947

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 946

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie urlopu aklimatyzacyjnego i turnusów leczniczo-profilaktycznych
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 945

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 944

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 943

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu niszczenia przedmiotów, których przepadek orzekł sąd
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 942

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: