eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2016 › poz. 2183

Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2183

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

 • Organ wydający MIN. ŚRODOWISKA
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2016-12-28
 • Data wydania 2016-12-16
 • Data wejścia w życie 2017-01-01
 • Data obowiązywania 2017-01-01
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2016 - wszystkie pozycje z dnia 2016-12-28

 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2195

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2194

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2193

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2192

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2191

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2017 r.
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2190

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2189

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2188

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru funduszy inwestycyjnych
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2187

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2017
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2186

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2185

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2184

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2183

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2182

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2181

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2180

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2179

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu pobierania materiału genetycznego oraz warunków i sposobów jego przechowywania
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2178

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2177

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2176

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2175

  Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2174

  Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2173

  Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2172

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2171

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo upadłościowe
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2170

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2169

  Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: