eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2016 › poz. 189

Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 189

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny

 • Organ wydający SEJM
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2016-02-16
 • Data wydania 2016-01-15
 • Data wejścia w życie 2016-03-02
 • Data obowiązywania 2016-03-02
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2016 - wszystkie pozycje z dnia 2016-02-16

 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 189

  Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 188

  Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 187

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 186

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 185

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 184

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wzoru arkusza oceny pracy asesora sądowego
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 183

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 182

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 181

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 180

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: